Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Ομιλίαι Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτης (Κανιγγος 10, Α´ όροφος).

Την Δευτέραν 15ην Φεβρουαρίου και ω­ραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Αγγελόπουλος Ιωάννης, θεολόγος, με θέμα: «Σύγχρονη Χριστιανοφοβία».

Την Δευτέραν 22αν Φεβρουαρίου και ωραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο π. Πασχάλης Γρίβας.

Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του « Ορθοδόξου Τυπου», όπως παρακολουθήσουν αυτάς.

Δραστηριότητες Π.Ο.Ε.

Συλλεκτικο DVD του Ορθοδόξου Τύπου με όλη την Ύλη των 50 ετών

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης