Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου  Ορθοδόξου  Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κανιγγος 10, Α´ όροφος).
Την Δευτέραν 1ην Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθή ομιλία λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς.
Την Δευτέραν 8ην Μαΐου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος με θέμα: «Οι διαχρονικές θρησκευτικές θηριωδίες και η Ορθοδοξία».
Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του «Ορθοδόξου Τύπου», όπως παρακολουθήσουν αυτήν.

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης