Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κανιγγος 10, Α´ όροφος).

Την Δευτέραν 30ην Μαΐου και ώραν 7:00 μ.μ. θα ομιλήση ο Γέρων π. Σάββας Λαυριώτης με θέμα: «Η "Αγία" και "Μεγάλη Σύνοδος", μία προσπάθεια κατοχυρώσεως της παναιρέσεως του Οικουμενισμού».

Λόγω θέρους αι ομιλίαι θα διακοπούν και θα συνεχισθούν συν Θεώ τον προσεχή Οκτώβριον.

Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του « Ορθοδόξου Τύπου», όπως παρακολουθήσουν αυτήν.

subscriber

Δραστηριότητες Π.Ο.Ε.

Προσκυνηματική εκδρομή της Π.Ο.Ε. εις Αγίους Τόπους

Η Π.Ο.Ε. διοργανώνει προσ­κύνημα στους Αγίους Τόπους τον Σεπτέμβριο 2016 από 15 έως 20/9/2016. Δηλώσες με προκαταβολή έως τέλος Ιουνίου 2016. Πληροφορίες κ. Σαμωνάς.

Τηλ. 210 6211471 - 6942688774

 

 

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης