Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου  Ορθοδόξου  Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κάνιγγος 10, Α´ όροφος).

Την Δευτέραν 31ην Οκτωβρίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο π. Πασχάλης Γρίβας με θέμα: «Τα γνωρίσματα της αληθινής μετανοίας (σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη)».

Την Δευτέραν 7ην  Νοεμβρίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Ιωάννης Αγγελόπουλος, θεολόγος με θέμα: «Μεταλλαγμένα Θρησκευτικά».

Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του « Ορθοδόξου Τυπου», όπως παρακολουθήσουν αυτάς.

 

 

 

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης