Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου  Ορθοδόξου  Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κάνιγγος 10, Α´ όροφος).

Την Δευτέραν 27ην Φεβρουαρίου δεν θα πραγματοποιηθή ομιλία λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας.

Την Δευτέραν 6ην Μαρτίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Παύλος Παλούκας, με θέμα: «Ορθοδοξία η θρησκειολογία στο σύγχρονο σχολείο;».

Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του «Ορθοδόξου Τύπου», όπως παρακολουθήσουν αυτήν.

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης