Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου  Ορθοδόξου  Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κάνιγγος 10, Α´ όροφος).

Την Δευτέραν 12ην Δεκεμβρίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο π. Γεώργιος Χάας, με θέμα: «Θρησκευτικότητα και θρησκοληψία».

Την Δευτέραν 19ην Δεκεμβρίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Παύλος Παλούκας, Επίτ. Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε. με θέμα: «Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ...» (Λουκ. 2, 11).

Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του « Ορθοδόξου Τυπου», όπως παρακολουθήσουν αυτάς.

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης