Πρωτοσέλιδο

Ειδήσεις

----> όλες οι ειδήσεις
Παντοκράτορας

latest-pdf2

Αι ομιλίαι της Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται συν Θεώ αι ομιλίαι της «Πανελληνίου  Ορθοδόξου  Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εις την αίθουσαν αυτής (Κάνιγγος 10, Α´ όροφος).
Την Δευτέραν 27ην Μαρτίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος, συγγραφεύς, με θέμα: «Το μεγαλείο των Ελληνορθοδόξων Εορτών μας».
Την Δευτέραν 3ην Απριλίου και ώραν 6:30 μ.μ. θα ομιλήση ο κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ Ιστορίας, με θέμα: «Ο αγών των Κυπρίων δια την ένωσιν με την Ελλάδα».
Παρακαλούνται τα μέλη της Π.Ο.Ε. και οι φίλοι του «Ορθοδόξου Τύπου», όπως παρακολουθήσουν αυτάς.

subscriber

Ad

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης