Αρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

pHVasilopoulos

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος γεννήθηκε τὸ 1910 στὴν Ἀνάληψη Τριχωνίδος ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς πολύτεκνης οἰκογένειας. Ἐκεῖ, στὴ γενέτειρά του, ἔζησε τὰ παιδικά του χρόνια καὶ ἐκεῖ ἄντλησε ἡ παιδική του ψυχὴ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ βιώματα, κοντὰ στὰ ξωκκλήσια καὶ στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁϊγιάννη τοῦ Προδρόμου. Ἐκεῖ πρωτοδιάβασε βίους Ἁγίων, τῶν ὁποίων ἡ ἐπίδραση, ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε, ἦταν ἀποφασιστικὴ γιὰ τὴ μετέπειτα πορεία τῆς ζωῆς του.

Μετὰ τὶς γυμνασιακές του σπουδὲς στὸ Γυμνάσιο Ναυπάκτου, ἀπ’ ὅπου ἀποφοιτᾶ τὰ 1928, ἔρχεται στὴν Ἀθήνα μὲ συγκεκριμένο προσανατολισμὸ καὶ μεγάλη δίψα νὰ σπουδάσει Θεολογία. Τελειώνει τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν τὸ 1933. Γίνεται θεολόγος μὲ ἱερὸ πόθο νὰ καταστῆ κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὄχι νὰ διαλέξη τὰ στενὰ ὅρια μιᾶς ἐπαγγελματικῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ πτυχίου. Δὲν φιλοδοξεῖ δηλαδὴ ν’ ἀκολουθήση τὴ σταδιοδρομία ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ, καθηγητοῦ τῶν θρησκευτικῶν.

 • ΝΕΟΣ μὲ ὁρμή, μὲ χαρίσματα, μὲ ὁράματα γιὰ μία καλύτερη κοινωνία, ποὺ μπορεῖ νὰ στηριχθῆ μόνο στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀποφασίζει νὰ γίνη ἱεροκήρυκας, δάσκαλος σὲ πλατειὰ βάση.

Τὸ κήρυγμά του ἔχει μία ζωντάνια καὶ ἀμεσότητα, ποὺ ἀναγνωρίζουν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ οἱ δάσκαλοί του. Ἔχει ὁ λόγος του τὸ χάρισμα τῆς ζεστῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸ ἀκροατήριο. Ἀγγίζει τὶς ψυχές τους.

Κατὰ τὰ ἔτη 1936 – 1937 ὑπηρετεῖ ὡς ἱεροκήρυκας κατηχητὴς στὴ Μητρόπολη Αἰτωλοακαρνανίας. Πάνω ὅμως στοὺς πρώτους ἐνθουσιασμοὺς καὶ τὰ πρῶτα μεγάλα σκιρτήματα καὶ ὁράματα τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς του, ἔρχεται ἡ μπόρα τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου. Στὸ μεγάλο αὐτὸ Ἔπος τοῦ 1940 παίρνει μέρος ὡς ὑπαξιωματικὸς στὴν πρώτη γραμμή. Ζωντανὴ ἱστόρηση γεγονότων ἀπὸ τὸ Ἀθάνατο Ἔπος καταγράφονται στὸ βιβλίο του: «ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ’40».

Στὰ μαῦρα χρόνια τῆς Κατοχῆς, ποὺ ἐπακολούθησαν, τὸν βρίσκουμε στὰ Γιάννενα ἀγωνιστή, νὰ κρατάη ἀναμμένη τὴ λυχνία τῆς ἐθνικῆς περηφάνειας, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀντίστασης κατὰ τῆς τυραννίας. Ἐκεῖ ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὶς Ἀρχὲς Κατοχῆς καὶ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ δράση του καταδικάζεται σὲ θάνατο.

Ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1944 μέχρι τὴν 1η Ἰουνίου τοῦ 1956 ἐργάζεται ὡς ἱεροκήρυκας κατηχητὴς στὴν Αἰτωλοακαρνανία.

 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μὲ τὸ κήρυγμα ἀναπτύσσει θαυμαστὴ κοινωνικὴ δραστηριότητα στὴν περιοχὴ αὐτή. Γιὰ τὴν ἐξύψωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῆς ὑπαίθρου ἱδρύει τὸ 1947, στοὺς Παπαδάτες Μακρυνείας, ἐργαστήριο κοπτικῆς καὶ ραπτικῆς, ὑφαντικῆς καὶ πλεκτικῆς γιὰ τὰ ἄπορα κορίτσια. Κάτι παρόμοιο κάνει ἀργότερα (1954) στὸ Θέρμο τῆς Τριχωνίδος. Φροντίζει ἐπίσης γιὰ τὴ λειτουργία στὰ χωριὰ αὐτὰ νυχτερινῶν σχολείων, γιὰ τοὺς ἀναλφάβητους.

Τὸ 1948 ὀργανώνει στὴ Μακρυνεία πρότυπο ἀγρόκτημα μὲ πτηνοτροφεῖο, Μελισσοκομεῖο, Ζωοτεχνικὸ τμῆμα καὶ Φυτώριο ὀπωροφόρων δένδρων γιὰ τὴ διάδοση τῆς δενδροκομίας.

Στὰ χωριὰ ποὺ περιοδεύει κηρύττοντας βλέπει καὶ τὶς ἀνθρώπινες ἀνάγκες καὶ κάνει ὅ,τι μπορεῖ, ὥστε νὰ γίνη ἡ ζωὴ τους καλύτερη. Ἐπιχειρεῖ γεωτρήσεις σ’ ἀναζήτηση νεροῦ. Ἐπιστρατεύει γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ κατοίκους τῶν χωριῶν. Καὶ ἡ ἐπιμονὴ του στέφεται μ’ ἐπιτυχία παρὰ τὶς προσωρινὲς μεμψιμοιρίες καὶ ἀπογοητεύσεις. Ἔτσι ὑπάρχουν σήμερα πλούσιες πηγὲς νεροῦ, ποὺ φέρουν τὴν ὀνομασία τοῦ ἐπιθέτου του, «Βρύσες Βασιλόπουλου».

 • ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ἔπειτα ὥριμος στὸν ἱερὸ κλῆρο. Χειροτονεῖται Διάκονος στὸν κατάμεστο ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Αἰτωλοακαρνανίας Ἱερόθεο, στὶς 20 Μαΐου 1951, ἡμέρα Κυριακή.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα 21 Μαΐου 1951, χειροτονεῖται Πρεσβύτερος, καὶ τοῦ ἀπονέμεται τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τὸ λειτούργημα τοῦ Πνευματικοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ὁμώνυμης Κοινότητας τῆς Ἐπαρχίας Τριχωνίδος.

Ἔτσι, ἀπὸ τὴ χρονολογία αὐτή, στὸ κήρυγμα καὶ στὴ γενικότερη κοινωνικὴ δράση του, προστίθεται καὶ τὸ ἱερὸ λειτούργημα τῆς Ἱερωσύνης καὶ συγχρόνως τὸ βαρὺ καὶ ὑπεύθυνο πνευματικὸ ἔργο τοῦ ἐξομολόγου, στὴ Μητροπολιτικὴ περιφέρεια τῆς Αἰτωλοακαρνανίας καὶ στὸ Ἀγρίνιο εἰδικότερα.

 • ΑΛΛΑ τὸ πιὸ μεγάλο κεφάλαιο τῆς ἀκάματης δραστηριότητός του, τὸ πιὸ λαμπρὸ στάδιο πνευματικῶν ἀγώνων, ἀρχίζει μὲ τὸν ἐρχομό του στὴν Ἀθήνα. Ἐπίκεντρό του ἀρχικὰ ἐδῶ εἶναι τὸ μικρὸ ἐκκλησάκι στὴν ὁδὸ Ρόμβης. Ἐκεῖ ἐξομολογεῖ, κηρύττει, διδάσκει, κατευθύνει. Ἐκεῖ ρίχνει τὴν καλὴ ζύμη, διευρύνει τὸν κύκλο τῶν γνωριμιῶν του, προσανατολίζεται σὲ νέες δραστηριότητες καὶ βάζει σ’ ἐνέργεια προγράμματα ἄμυνας καὶ προβολῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ πολὺ γρήγορα ὅτι λειτουργεῖ ἕνας μηχανισμὸς σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἀποσκοπεῖ, μὲ ξενικὲς προπαγάνδες καὶ σκοτεινὲς ἀντίχριστες αἱρέσεις, νὰ διαβρώσει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Βλέπει ὅτι οἱ αἱρέσεις αὐτὲς δροῦν ὀλέθρια γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα καὶ παράλληλα διαπιστώνει ὅτι δὲν ὑπάρχει ἕνα ἐπιτελικὸ ὄργανο, ποὺ νὰ ἐνημερώνη καὶ νὰ ξεσκεπάζη αὐτὲς τὶς ἐπικίνδυνες αἱρέσεις.
 • Αὐτὴ ἡ πραγματικότητα τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἵδρυση τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε.), 21 Νοεμβρίου 1958, στὴν Ἀθήνα, σωματεῖο, ποὺ στὴ συνέχειά του, ἔχει νὰ ἐπιδείξει πλούσια χριστιανικὴ καὶ ἀντιαιρετικὴ δράση.
 • Ἡ ἀντιαιρετικὴ αὐτὴ δραστηριότητα ἔπρεπε νὰ ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ ἕνα δημοσιογραφικὸ ὄργανο, ἀπὸ μία ἐφημερίδα. Ὡραῖος καὶ θεάρεστος στόχος, ποὺ ὅμως προσέκρουε, ὅπως ὁ ἀείμνηστος ἔλεγε, «στὸν ἀργύρη», δηλαδὴ στὰ οἰκονομικά. Καὶ ὅμως τὸ τόλμημα ἔγινε τὸ 1961. Ἔγινε ἡ ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας καὶ συνεχίζει ἔκτοτε τὴν ἔκδοσή της, δίνοντας μάχες καὶ καταγγέλλοντας σκοτεινὰ σχέδια κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἐφημερίδα αὐτή, παρὰ τὶς ἀτέλειές της καὶ τὰ τυχὸν λάθη της, ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἕνα ἔγκυρο καὶ σοβαρὸ ὄργανο Ὀρθοδόξου ἀγῶνος.
 • Ἀπὸ τὸ 1962 μέχρι τὸ 1968 διετέλεσε Ἡγούμενος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη, ἀπ’ ὅπου ἀπομακρύνθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας παίρνει σάρκα καὶ ὀστᾶ. Στὴν αἴθουσα τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε) γίνονται συγκεντρώσεις Χριστιανῶν καὶ ἀκούγονται πύρινα τὰ κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ π. Χαραλάμπους, ποὺ ξεσκεπάζει τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, ποὺ καταγγέλλει τοὺς ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους.

 • Δὲ φτάνουν ὅμως τὰ κηρύγματα, οἱ ὁμιλίες καὶ τὰ δημοσιεύματα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». Χρειάζονται καὶ βιβλία. Βιβλία μικρὰ καὶ μεγάλα. Βιβλία φθηνά, εὐκολοδιάβαστα ἀπὸ τὸ λαό, ποὺ νὰ τὸν πληροφοροῦν τί μεθοδεύουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ποὺ νὰ τὸν προετοιμάζουν γιὰ ἄμυνα καὶ μάχη ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους.
 • ΑΡΧΙΖΕΙ, λοιπόν, τότε ὁ μακαριστὸς π. Χαράλαμπος τὰ μεγάλα ξεσκεπάσματα. Μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀποκαλύπτει καὶ καταγγέλλει τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, τὶς αἱρέσεις καὶ ὅλα τὰ κυκλώματα, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτές.

Τὸ μικρὸ τυπογραφεῖο τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ποὺ ἦταν τότε στὴν ὁδὸ Ζωοδόχου Πηγῆς 109, δουλεύει ἐντατικά. Ἐκδίδονται τὰ ἀποκαλυπτικὰ βιβλία: «Ξεσκέπασμα τῆς Μασωνίας», τὸ «Ξεσκέπασμα τῶν Ἰεχωβάδων». Καὶ ἀκολουθεῖ ἔπειτα τὸ 1971 τὸ βιβλίο «Ὁ Οἰκουμενισμὸς χωρὶς μάσκα», ἕνα βιβλίο – βόμβα, ποὺ ξεσκεπάζει τοὺς σκοτεινοὺς μηχανισμοὺς, ποὺ ἐπιδιώκουν καὶ μεθοδεύουν τὴν ἕνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὸν Παπισμό.

Στὴν πολύπλευρη ἀκάματη δραστηριότητά του δὲν ξέρει κανεὶς τί νὰ προτάξη. Ὁπωσδήποτε ὅμως κορυφαία θέση παίρνει ἡ δραστηριότητά του ὡς σπουδαίου καὶ πολυγραφότατου συγγραφέα.

 • ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ του ἔργο ἀποτελοῦν ἑκατοντάδες βιβλία. Ἀπ’ αὐτὰ τὸ σπουδαιότερο, νομίζουμε, εἶναι τὸ πεντάτομο ἔργο του «Ἡ Ἀποκάλυψη Ἐξηγημένη» καθὼς καὶ «Ἡ Ἁγία Γραφὴ Ἐξηγημένη», δηλαδὴ «Τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον» καὶ «Τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον».
 • ΕΠΙ ΠΕΝΗΝΤΑ περίπου χρόνια Χριστιανικῆς καὶ ἐθνικῆς δράσεως δίνει ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ Πατρίδος καὶ τὴν ὕστατη ἰκμάδα τῆς ζωῆς του, χωρὶς νὰ παραπονῆται, ποὺ δὲν ἔγινε Ἀρχιερέας, χωρὶς νὰ κρατάη κακία, διότι πότε τοῦ ἀφαιροῦσαν τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ πότε τοῦ ἀπαγόρευαν νὰ κηρύττη!

Ἡ ἔντονη πνευματικὴ ἐργασία, οἱ παλιές, πολύχρονες καὶ κοπιαστικὲς πορεῖες, οἱ ἀγωνίες, οἱ πολύπλευρες ἀντιξοότητες καὶ φροντίδες κλόνισαν τὴν ὑγεία του, ποὺ εἶχαν πλήξει παλαιότερα πλευρίτιδες. Κλονίστηκε ἡ γενναία καὶ ἀνυποχώρητη καρδιά του. Τὴν κούρασαν οἱ ἀγρυπνίες καὶ οἱ κακουχίες, ὁ ἀσκητικὸς βίος.

Καὶ ὁ θάνατος τὸν βρῆκε στὶς ἐπάλξεις, τέσσερες μέρες μετὰ τὴν ὀνομαστική του γιορτή, ξημερώματα Κυριακῆς, 14 Φεβρουαρίου 1982, ἀφοῦ στὸ ταπεινὸ γραφεῖο του ἦταν ἀκόμα ἁπλωμένα τὰ χειρόγραφά του. Τὸν πῆρε ὁ Θεός, ἀφοῦ, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς του, ἀποχαιρέτησε τ’ ἀγαπημένα του πρόσωπα, ποὺ τὸν εἶχαν ἐπισκεφθῆ.

Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον, π. Χαραλάμπους ἔγινε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη, τῆς ὁποίας ὁ μεταστὰς ἦταν ἀδελφὸς καὶ πρώην Ἡγούμενός της, τὴ Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1982. Κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τόσο ὁ ἱερὸς Ναὸς ὅσο καὶ τὸ προαύλιο καὶ ὁ γύρω χῶρος τοῦ Μοναστηριοῦ εἶχαν κατακλυσθῆ ἀπὸ μεγάλο πλῆθος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Στὰ βλέμματα ὅλων ἦταν ὁλοφάνερη ἡ συγκίνηση καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ μεγάλο ἀγωνιστὴ ἱερωμένο. Ὁ πατὴρ Χαράλαμπος ἐτάφη τὴν ἴδια μέρα στὴ γενέτειρά του Ἀνάληψη Τριχωνίδος.

«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι» (Ἀποκ. ιδ´ 13).

Αὐτὸς ὁ πιὸ πάνω οὐρανόσταλτος λόγος τῆς θείας Ἀποκαλύψεως ταιριάζει στὸν ἀείμνηστο, πολυσέβαστο Γέροντα Ἀρχιμανδρίτη π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ποὺ ἀνάλωσε τὴ ζωή του στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος.

Αὐτὸς ὁ λόγος, αὐτὴ ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, γιὰ εὐτυχὲς πέρασμα ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο τὸν πλήρη δεινῶν καὶ ἀντιξοοτήτων, στὴν εὐτυχισμένη αἰωνιότητα «ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός», ἰσχύει γιὰ τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Πίστεως, γιὰ τοὺς ἀσυμβίβαστους προμάχους τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ τοὺς πορευομένους στὸ δρόμο, ποὺ καθηγίασαν οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Πατέρες.

Πιστεύουμε ὅτι ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ἀνήκει στοὺς «μακάριους», ποὺ μὲ τὴν κοίμησή τους καλοῦνται ἀπὸ τὴν οὐράνια φωνή, «ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν» (Ἀποκ. ιδ´ 13).

* Ἀπό τό βιβλίον τοῦ κ. Μιχαήλ Τσώλη «Ὁ μακαριστός Γέροντας Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος», Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Παντοκράτορας

latest-pdf2

paraklitikoi kanones

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Ἐπίκαιρον βιβλίον ἀπαραίτητον διά τάς ἡμέρας τοῦ 15αυγούστου, ἀλλά καί δι᾽ ὅλον τόν χρόνον. Τιμᾶται 0,60 λεπτά.
Βιβλιοπωλεῖον τοῦ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Ὁδός Κάνιγγος 10
(Α´ ὄροφος) Ἀθῆναι 106 77,
Τηλ. 210–38.16.206
ΦΑΞ 210–38.28.518

subscriber

Γίνετε συνδρομηταὶ τῆς ἀληθείας, στηρίξατε τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον

Κάθε Παρασκευὴ Κυκλοφορεῖ ἡ ἐφημερίδα τῶν Ὀρθοδόξων: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ». Μάχεται, διαφωτίζει, ἐνημερώνει, δὲν στηρίζεται ἀπὸ ἐπιχειρηματικοὺς κύκλους, δὲν χειραγωγεῖται ἀπὸ κομματικὰ συμφέροντα καὶ δὲν συνδέεται μὲ ὁποιεσδήποτε ἐξαρτήσεις ἤ κέντρα ἀποφάσεων. Δύο ἀνιδιοτελεῖς κληρικοὶ, οἱ μακαριστοὶ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ Ἀρχιμ. Μᾶρκος Μανώλης, ἵδρυσαν τὸ 1961 τὸν «Ο.Τ.» καὶ ἀναλώθηκαν πλήρως, ὥστε μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκδίδεται ἀνελλιπῶς ἕως σήμερα ἡ ἐφημερίδα ποὺ διαβάζει ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὅλος ὁ Ἑλληνισμός ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ὥς τὴν Αὐστραλία. Μὲ τὴν μαχητικὴ της ἀρθρογραφία, τὴν ἔγκυρη ἐνημέρωσι, τὶς ἀποκλειστικές της πληροφορίες, τὴν ποιότητα καὶ τὴν συνέπειά της ἀπευθύνεται σὲ ὅσους ἀγωνίζονται διὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα. Προμηθευθεῖτε τὸν «Ο.Τ.» εἴτε διὰ συνδρομῆς εἴτε ἀπὸ τὰ περίπτερα κάθε Παρασκευὴ εἴτε μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος orthodoxostypos.gr. Ὑπάρχουν ἀκόμα αὐθεντικὲς φωνὲς ποὺ μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ «ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ» 3ος ΤΟΜΟΣ

2018-05-30-0002

Μόλις ἐκυκλοφορήθη ὁ 3ος τόμος τῶν «ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ». Περιλαμβάνει, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι, 1ος καὶ 2ος τόμος, διδαχὲς καὶ συμβουλὲς τῶν θεοφόρων Πατέρων, ἐποικοδομητικὲς γιὰ κάθε πιστό. Περιέχει 50 Κεφάλαια ποὺ συμβάλλουν στὴν κατανόηση τῶν λόγων τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν ἐφαρμογὴ αὐτῶν. Καλαίσθητο, μὲ πολλὲς ἔγχρωμες εἰκόνες, ποὺ  βοηθοῦν στὴν εὐχάριστη ἀνάγνωση.

           Τιμᾶ­ται 8 εὐρώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Τὸ Ἠλεκτρονικὸ Βιβλιοπωλεῖο (E-shop) τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἄνοιξε. Ἐπισκεφθεῖτε τὴν ἱστοσελίδα www.books.orthodoxostypos.gr, δεῖτε τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεών μας καὶ κάντε τὶς παραγγελίες σας τώρα καὶ ἠλεκτρονικὰ ἢ στεῖλτε μας e-mail στό poe10677@gmail.com.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8 ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ

Οἱ ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» (Κάνιγγος 10, 106 77 ᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ 210 38 28 518) προσφέρουν στοὺς ἀγαπητοὺς πιστοὺς φίλους μας τὰ κάτωθι ὠφέλιμα βιβλία στὴν τιμὴ τῶν 10 Εὐρὼ ἀντὶ τῶν 34 εὐρὼ ποὺ κοστίζουν:
α) Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ (Ὁ τέλειος νόμος τοῦ Χριστοῦ) (π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†)). Περιλαμβάνει Ὁμιλίες, στοὺς Μακαρισμούς, περὶ ὀργῆς, περὶ θυμοῦ, περὶ μοιχείας, περὶ ἐλεημοσύνης, περὶ προσευχῆς, περὶ κατακρίσεως κ.ἄ.
β) ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†)). Ἀναφέρονται σὲ διάφορες πληγὲς τῆς σημερινῆς κοινωνίας π.χ. Τὸ αἰσθηματάκι τῆς νέας, Ἡ νεόπλουτη κυρία, Ἡ ντόλτσε βίτα, Ἡ χαρτοπαίχτρα, Ξυπνᾶτε κολασμένοι, Σὰν τοὺς στραβοὺς στὸν ἅδη, Πρόσεξε τὰ μάτια σου, Τὸ λιβάνι τοῦ διαβόλου, Θεὸς καὶ ἀστροναῦται, κ.ἄ.
γ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†)) Περιλαμβάνει τὸ πῶς ὁ σατανᾶς παγιδεύει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς κάνει ὄργανά του καὶ τὸ πῶς θὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸ κακό, ποὺ τοὺς καταστρέφει ἐδῶ στὴ γῆ καὶ τοὺς ὁδηγεῖ στὴν κόλαση.
δ) ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Σὲ αὐτὸ θὰ δῆτε τὸν τρόπο, ποὺ δουλεύουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ πῶς πρέπει νὰ τὶς ἀποφεύγουμε.
ε) ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΑΔΩΝ (π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†)) Περιλαμβάνει τὸ πῶς ἐνεργοῦν οἱ Ἰεχωβάδες καὶ πῶς παγιδεύουν τοὺς εὐκολόπιστους πιστούς.
στ) ΑΘΩΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (Διδαχὲς ἑνὸς Γέροντος (Ἁγίου Παϊσίου) (Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση). Περιλαμβάνει ἐποικοδομητικὲς συμβουλὲς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, διηγήσεις καὶ περιστατικὰ χρήσιμα γιὰ τὴν πνευματική πρόοδό μας.
ζ) ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση. Ἀπὸ τὸ Σημειωματάριον ἑνὸς Προσκυνητῆ). Περιλαμβάνει συμβουλὲς καὶ βιώματα ἑνὸς Γέροντος προσκυνητοῦ ὠφέλιμα γιὰ κάθε πιστό.
η) ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. (Κων. Καβαρνοῦ (†) Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου). Τονίζει τὴν ὠφελιμότητα τῆς νηστείας ἀπὸ πνευματικῆς καὶ σωματικῆς ἀπόψεως καὶ συγκρίνει τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Νηστεία μὲ τὴν Ἐπιστημονική, γνῶμες ἰατρῶν, φιλοσόφων κ.λπ. Ἕνα βιβλίο ποὺ θὰ βοηθήση τὸν ἀναγνώστη στὴν διατήρηση τῆς ὑγείας τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ στὴν θεραπεία σωματικῶν καὶ ψυχικῶν νόσων.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι᾽αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προσ­φέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Αἰτωλοακαρνάνες  ῞Αγιοι
2) Ἅγιος ᾿Ακίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
3) ῞Αγιος ᾿Αμβρόσιος
4) ῞Αγιος Ἀντώνιος Νεομάρτυς
5) ῞Αγιος ᾿Αργυρὸς
6) Οἱ Μάρτυρες Αὐξέντιος, Εὐστράτιος, Μαρδάριος, Εὐγένιος, Ὀρέστης
7) ῞Αγιος Βίκτωρ
8) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Σέρβος
9) ῞Αγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης
10) ῞Αγιος  Γεώργιος Χιοπολίτης
11) ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
12) ῞Αγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος.
13) Ἁγία Εὐδοκία
14) ῞Αγιος Εὐδόκιμος
15)  Ἅγιοι Εὐλάμπιος & Εὐλαμπία
16)  Ἁγία Εὐφημία
17)  Ἁγία Εὐπραξία
18)  Εὐρυτάνες Νεομάρτυρες
19) ῞Αγιος Θεόδωρος Στουδίτης
20) ῞Αγιος Θεόδωρος Συκεώτης
21) ῞Αγιος Θεόφιλος Μυροβλύτης
22)  Ἁγία Θεοδώρα Αὐγούστα
23) Οἱ Ἅγιοι ᾽Ιάσων καὶ Σωσίπατρος
24) ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος
25) ῞Αγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας
26) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης Δαμασκηνὸς
27) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
28) ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ ῾Ησυχαστὴς
29) ῞Αγιος ᾿Ιωαννίκιος ὁ Μέγας
30) Ἅγιοι Κλήμης ᾿Αγκύρας & ᾿Αγαθάγγελος
31) ῞Αγιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης
32)  Ματθαῖος Εὐαγγελιστὴς
33) ῞Αγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ
34) ῞Αγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
35) ῞Αγιος Ξενοφὼν
36) ῞Αγιος Σεβαστιανὸς
37) ῞Αγιος Σεραφείμ Φαναρίου.
38) ῞Αγιος Σισώης ὁ Μέγας
39) ῞Αγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ  Εὐφροσύνη
40) ῞Αγιος Ταράσιος
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΩΝ ΑΓΙΩΝ
Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι᾽αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προσφέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
2) ἍγιοςΤιμόθεος ᾿Εσφιγμενίτης
3) Ἅγιος Χριστόδουλος
4) Ἅγιος Σεραφείμ Λεβαδείας
5) Ἅγιος Ἀρτέμιος
6) Ἅγιος Νικόλαος ὁ Κορίνθιος
7) Ἅγιος Διονύσιος  ὁ ἐν Ὀλύμπῳ
8) Ἅγιος Νικήτας
9) Ἅγιος Ἀγαθάγγελος
10) Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
11) Ὅσιος Δαβίδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
12) Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος
13) Ἁγία Ἁγνή
14) Ἅγιος Ἱερόθεος
15) Ἅγ. Δισμύριοι Μάρτυρες
16) Ἅγιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης
17) Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης
18) Ἅγιος Ἀρέθας
19) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐν Ἀγρινίῳ
20) Ἅγιος Φιλάρετος
21) Ἅγιος Ὑάκινθος
22) Ἅγιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης
23) Ἅγιος Παγκράτιος
24) Ἅγιος Ἀλύπιος
25) Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης
26) Ἅγιος Βονιφάτιος
27) Ἅγιος Γεδεών
28) Ἅγιος Μαρκιανὸς
29) Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Νέος
30) Ἅγιος Μαρτινιανὸς
31) Ἅγιος Λογγῖνος
32) Ἅγιος Λουκᾶς Λεβαδείας
33) Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς καὶ Ἀειθαλᾶς
34) Ἅγιοι Γουρίας Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος
35) Ἅγιος Λεόντιος
36) Ἅγιος Λαυρέντιος
37) Ἅγιοι Ἰωάννης, Σταμάτιος καὶ Νικόλαος
38) Ἅγιος Ἀναστάσιος  ὁ ἐξ Ἠπείρου
39) Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος
40)  Ἅγιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης

Ἀνακοίνωσις

Ad

Νεο dvd

π. Χ. Βασιλόπουλος π. Μ. Μανώλης