Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Μαυροβούνιον;

Share:

Μετὰ τὴν Οὐκρανίαν φαίνεται ὅτι ἀνεπτερώθησαν αἱ ἐλπίδες καὶ τῶν σχισματικῶν τοῦ Μαυροβουνίου. Ἂν λάβη καὶ αὐτὸ αὐτοκεφαλίαν, τότε τὸ ἴδιον θὰ συμβῆ καὶ εἰς τὰ Σκόπια. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα tribune.gr τῆς 9ης Ἰουνίου 2019:

«Ὁ πρόεδρος τοῦ Μαυροβουνίου καὶ ἡγέτης τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος τῶν Σοσιαλιστῶν, Μίλο Τζουκάνοβιτς, δήλωσε ὅτι «ἡ ἀποκατάσταση τοῦ αὐτοκέφαλου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Μαυροβουνίου εἶναι ἕνα σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴ διόρθωση τῶν ἱστορικῶν ἀδικιῶν», ἔγραψε ἡ σερβικὴ «Politika» καὶ ἀναδημοσίευσε τὸ Βαλκανικὸ Περισκόπιο.

Ὁ Τζουκάνοβιτς πρόσθεσε ὅτι θὰ ἀφοσιωθεῖ στὸ θέμα αὐτό, «εἴτε ἀρέσει σὲ κάποιους εἴτε ὄχι» καὶ τόνισε ὅτι ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ Μαυροβούνιο διατηρεῖ τὴν ὑποδομὴ τῆς ἰδέας τῆς «Μεγάλης Σερβίας», ὅπως ἀνέφερε ἡ ραδιοτηλεόραση τοῦ Μαυροβουνίου (RTCG).

«Σήμερα, ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσπαθεῖ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, μέσα ἀπὸ διάφορες μορφές, νὰ ἐμποδίσει ὅ,τι ἡ Εὐρώπη ἐπιδιώκει καθὼς καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς φιλοδοξίες τῆς σύγχρονης κοινωνίας τοῦ Μαυροβουνίου, προκειμένου νὰ διατηρήσει ἕνα θρησκευτικὸ μονοπώλιο στὸ Μαυροβούνιο καὶ νὰ παρεμποδίσει τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ κράτους δικαίου συνεχίζοντας νὰ χρησιμοποιεῖ αὐτὸ πού, σύμφωνα μὲ τὸ νομικὸ σύστημα τοῦ Μαυροβουνίου, δὲν τῆς ἀνήκει», δήλωσε ὁ Τζουκάνοβιτς στὴν ἐκλογικὴ συνδιάσκεψη τοῦ κόμματός του στὸ Νίκσιτς.

Πάντως, γιὰ νὰ μὴ κοροϊδευόμαστε τόσο ἐξωφρενικὰ μεταξὺ μας στὰ Βαλκάνια, οἱ Μαυροβούνιοι κανονικὰ εἶναι Σέρβοι.

Ἐπειδὴ ὅμως οἱ Νοτιοσλάβοι (Γιουγκοσλάβοι) ἔχουν «χαλαρὴ» ἑνιαία ἐθνικὴ ταυτότητα καὶ εἶναι ἐπιρρεπεῖς στὴ δημιουργία νέων ἐθνοτήτων, ὅπως ἔκαναν στὴ Βοσνία (οἱ μουσουλμάνοι τῆς Βοσνίας εἶναι Σέρβοι ἐξισλαμισμένοι), στὴ Βόρεια Μακεδονία κ.ἄ., περίπου οἱ μισοὶ κάτοικοι τοῦ Μαυροβουνίου λένε ὅτι εἶναι Μαυροβούνιοι καὶ ὅτι τὰ σέρβικα ποὺ μιλᾶνε εἶναι μαυροβουνιακά. Ὄχι ὡς διάλεκτος τῆς σερβικῆς, ἀλλὰ ὡς ἄλλη γλώσσα.

Τὸ ἐπικίνδυνο μὲ τοὺς Νοτιοσλάβους εἶναι ὅτι μετατρέπουν τοὺς γεωγραφικοὺς προσδιορισμοὺς σὲ ἐθνότητες καὶ τὶς διαλέκτους σὲ γλῶσσες, παραβιάζοντας κάθε λογικὴ καὶ ἐπιστήμη».

Previous Article

Παραμένει τὸ ἐνδεχόμενον κατατμήσεως τῆς Αὐστραλίας!

Next Article

Ἐξελέγη ἀπρόσμενα νέος Θυατείρων

Διαβάστε ακόμα