«ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ O ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ…ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ!!!»

Share:

Μὲ ἀφορμὴ τὴν τοποθέτησή του, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν τελετὴ ἀναγόρευσής του σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Ἀναστασιάδης δήλωσε ὅτι “οἱ πολιτικὲς ἡγεσίες θὰ πρέπει νὰ ἡγοῦνται καὶ ὄχι νὰ ἄγονται ἀπὸ τυχὸν συναισθηματικὲς ἐξάρσεις τοῦ λαοῦ” καὶ ἀπαντώντας σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, εἶπε πὼς ὄντως στὸ παρελθὸν ὑπῆρξαν περιπτώσεις ποὺ ὁ συναισθηματισμὸς τοῦ λαοῦ ὑπερνίκησε τὶς προσπάθειες ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ. «Γι’ αὐτὸ καὶ πολλὲς φορὲς ἔχω πεῖ», τονίζει, «πὼς δὲν θὰ πρέπει ὁ ἡγέτης νὰ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν λαό, ἀλλὰ νὰ καθοδηγεῖ τὸν λαό. Γι’ αὐτὸ καὶ χρειάζεται ἀποφασιστικότητα καὶ τόλμη, ὅταν οἱ συνθῆκες ὑπαγορεύουν καὶ ἐπιβάλλουν νὰ πάρεις ἀποφάσεις ποὺ μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι ἀρεστές, ἀλλὰ νὰ εἶναι ὠφέλιμες».

Ἑπομένως ὁ κυρίαρχος λαὸς ποὺ διαχρονικὰ εἶναι ὁ ΜΟΝΟΣ ποὺ δικαιοῦται νὰ ἀποφασίζει καὶ νὰ ἐκφράζει δημοκρατικὰ τὴ βούλησή του μὲ τὴν ψῆφο του, πρέπει κατὰ τὸν κ. Ἀναστασιάδη νὰ ἀκολουθεῖ…ὑποταγμένος, ἄβουλος καὶ σιωπηρὸς τὴν ὅποια πολιτικὴ κατευνασμοῦ καὶ ὑποτέλειας! Δηλαδὴ τὴ δική του!!! Ὁ λαὸς δὲν ὑπάρχει κἄν στὸ ὀπτικό του πεδίο!

Δὲν μπῆκε κἄν στὴ διαδικασία νὰ σκεφτεῖ, γιατί ὁ κυρίαρχος κυπριακὸς λαὸς ἀρνήθηκε πλειοψηφικὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸ φιλοτουρκικὸ σχέδιο Ἀνάν. Τὸν κατηγορεῖ ὅτι…παρασύρθηκε συναισθηματικά! Ἐνῷ ὁ ἴδιος, ὑπερασπιζόμενος στὴν οὐσία- μέσῳ τῆς πολιτικῆς του- τὰ τουρκικὰ συμφέροντα, θὰ ἔπραττε τὸ δέον γιὰ τὴν Κύπρο!

Οἱ λαοὶ δὲν εἶχαν, δὲν ἔχουν κι οὔτε ποτέ τους θὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ πολιτικοὺς ἡγέτες ὑποτελεῖς καὶ ἄβουλους. Καθοδηγοῦνται πάντοτε ἀπὸ τὴν ἱστορία τους, ἐμπνέονται ἀπὸ ὅσους θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους καὶ σὺν Θεῷ θριαμβεύουν!

Ὅταν ὁ ἑκάστοτε πολιτικὸς ἡγέτης «ἀκυρώνει» καὶ προσβάλλει τὴν ἱερὴ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν χαρακτηρίζοντας τὴ νόμιμη, δημοκρατική της ἔκφραση «συναισθηματικὰ φορτισμένη καὶ γι’ αὐτὸ λανθασμένη», τότε καταργεῖται αὐτόματα ὁποιαδήποτε ἔννοια τῆς Δημοκρατίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε πρῶτα…τόσο ἁπλά!

Σοφία Παπανικολάου

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Ἱ. Μ. Αἰτωλίας: «Στεῖλτε τὰ παιδιά σας στὰ κατηχητικά, ὥστε νὰ ξεφύγουν ἀπὸ κακοτοπιές»

Διαβάστε ακόμα