ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Απόστολος: Γαλ. δ΄  4-7
Ευαγγέλιον: Ματθ. β΄  1 – 12
Εωθινόν: Γέννησις Σωτήρος
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Το Γενέθλιον του Σωτήρος

Σήμερα γεννιέται αυτός που υπάρχει αιώνια και αυτός που υπάρχει αιώνια γίνεται αυτό που δεν ήταν• διότι, ενώ είναι Θεός γίνεται άνθρωπος, χωρίς και να παύση να είναι Θεός. Οι βασιλείς ήρθαν γεμάτοι από θαυμασμό για τον επουράνιο βασιλιά, για το πως δηλαδή ήρθε στην γη χωρίς αγγέλους, χωρίς αρχαγγέλους, χωρίς θρόνους, χωρίς κυριότητες, χωρίς δυνάμεις, χωρίς εξουσίες, αλλά, αφού βάδισε ένα παράξενο και αδιάβατο δρόμο, γεννήθηκε από Παρθένα Μητέρα χωρίς να αφήση τους αγγέλους Του στερημένους από την προστασία Του, ούτε και να απομακρυνθή από την θεότητά Του προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη σάρκα.
Οι βασιλείς λοιπόν ήρθαν, για να προσκυνήσουν τον επουράνιο βασιλιά της δόξας, οι στρατιώτες για να υπηρετήσουν τον αρχιστράτηγο της δυνάμεως.
Οι γυναίκες Εκείνον που γεννήθηκε από γυναίκα, για να μεταβάλλη στο εξής τις λύπες της γυναίκας σε χαρά.
Οι παρθένες για να προσκυνήσουν το παιδί της Παρθένου, απορώντας πως εκείνος που δημιούργησε τους μαστούς και το γάλα και κάνει τις πηγές των μαστών να αναβλύζουν από μόνες τους το γάλα, έλαβε την παιδική τροφή από μητέρα παρθένο.
Τα νήπια για να προσκυνήσουν Εκείνον που έγινε νήπιο, για να συνθέση ύμνο δοξολογίας με το στόμα των νηπίων και εκείνων που θηλάζουν• τα παιδιά για να προσκυνήσουν Εκείνον που, εξαιτίας της μανίας του Ηρώδη, ανέδειξε μάρτυρές Του τα παιδιά.
Οι άνδρες για να προσκυνήσουν Εκείνον που έγινε άνθρωπος και απάλλαξε τους δούλους από τα κακά που υπέφεραν.
Οι ποιμένες για να προσκυνήσουν τον ποιμένα τον καλό, που θυσίασε την ζωή Του για χάρι των προβάτων.
Οι ιερείς για να προσκυνήσουν Εκείνον που έγινε αρχιερέας κατά την τάξι Μελχισεδέκ• οι δούλοι για να προσκυνήσουν Εκείνον που έλαβε μορφή δούλου, για να χαρίση ελευθερία στην δουλεία μας.
Οι αλιείς για να προσκυνήσουν Εκείνον που μετάβαλε τους αλιείς σε θηρευτές ανθρώπων• οι τελώνες για να δουν και προσ­κυνήσουν Εκείνον που από τους τελώνες ανέδειξε ευαγγελιστή.
Οι πόρνες για να προσκυνήσουν Εκείνον που παρέδωσε τα πόδια Του στα δάκρυα της πόρνης.
Και για να μιλήσω με συντομία, όλοι οι αμαρτωλοί ήρθαν για να δουν τον αμνό του Θεού που σηκώνει στους ώμους Του την αμαρτία του κόσμου, οι μάγοι θέτοντάς Τον κάτω από την προστασία τους, οι ποιμένες ευλογώντας Τον, οι τελώνες κηρύττοντάς Τον, οι πόρνες προσφέροντάς Του μύρα, η Σαμαρείτιδα διψώντας για πηγή ζωής, η Χαναναία δείχνοντας πίστι αδίστακτη.
Τι να πω η τι να μιλήσω; Δημιουργό βλέπω και φάτνη, βρέφος και σπάργανα, παρθένο λεχώνα, χωρίς να έχη ούτε και τα πιο αναγκαία, όλα γεμάτα από φτώχεια, όλα γεμάτα από ανέχεια. Είδες πλούτο μέσα στην μεγάλη ανέχεια; πως, ενώ είναι πλούσιος, πτώχευσε για χάρι μας; Πως ούτε κρεβάτι είχε, ούτε στρώμα, αλλά είχε τοποθετηθή σε μια ξηρή φάτνη; Πω, πω φτώχεια, που αποτελεί πηγή πλούτου, πω, πω αμέτρητος πλούτος, που φέρει το κάλυμμα της φτώχειας. Μέσα στην φάτνη είναι ξαπλωμένος και σαλεύει την οικουμένη• μέσα σε σπάργανα τυλίγεται και σπάει τα δεσμά της αμαρτίας• χωρίς ακόμη να πη λέξι, δίδαξε τους μάγους και τους παρακίνησε να επιστρέψουν στον Θεό!

Ι. Χρυσόστομος, Λόγος β’ στο Γενέθλιον του Χριστού

Παντοκράτορας