Δικαιούνται τα παιδιά των Ορθοδόξων Θρησκευτικά άνευ συγκρητιστικών στρεβλώσεων

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Του κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Το μάθημα των Θρησκευτικών, αντικαθίσταται με  ένα μάθημα που η θεματολογία του γέμει στρεβλώσεων θρησκειολογικού συγκρητισμού.  Ποιά η σκοπιμότητα της μετατροπής του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θρησκειολογικό “φάκελο”;  Από που ερείδεται η τόση έγνοια για μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε θρησκειολογικό “φάκελο”;  Είναι καρπός μιας ειλικρινούς προσ­πάθειας, για να δοθεί όσο πιο καλά μπορεί το μάθημα των Θρησκευτικών στα παιδιά των Ορθοδόξων Ελλήνων;

Υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία ότι τη συγκρητιστική αυτή επιμονή πυροδότησε η ιδεολογική αθεϊστική  απαξίωση, συνηγορούσης και της “προοδευτικής ευρύτητας” κάποιων Χριστιανών (κληρικών και λαϊκών);  Ανοίγονται οι ασκοί του Αιόλου με το νέο αυτό συγκρητιστικό “φάκελο” του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Αν εστιάσει κανείς τα δεδομένα του μαθήματος των Θρησκευτικών, στα λεγόμενα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, που διδάσκονται στα παιδιά των Μουσουλμάνων, πιστεύω θα αντιληφθεί καλύτερα την απαράδεκτη ακρότητα και την αδικία έναντι των παιδιών των Ορθοδόξων Ελλήνων.  Σίγουρα θα αντιληφθεί, έντονη τη “μειονοτική” συμπεριφορά έναντι των παιδιών των Ορθοδόξων Ελλήνων.

Τα παιδιά των Μουσουλμάνων  στη Θράκη στα λεγόμενα μειονοτικά σχολεία δικαιούνται να διδάσκονται τη θρησκεία τους και τα παιδιά των Ορθοδόξων Ελλήνων της Θράκης να διδάσκονται την Αληθινή Πίστη με συγκρητιστικό τρόπο;  Γιατί να υποχρεώνονται  τα παιδιά των Ορθοδόξων Ελλήνων να διδάσκονται την Αληθινή Πίστη με βάση τον συγκρητιστικό “φάκελο” του μαθήματος  των Θρησκευτικών;  Ο θρησκειολογικός  αυτός συγκρητισμός αποτελεί αλλότροπη απαξίωση της Αληθινής Ορθόδοξης Πίστης.

Το μάθημα των Θρησκευτικών στα παιδιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, πρέπει να αποβλέπει στην αληθινή κατά Χριστόν παιδεία και όχι να είναι ένα μάθημα θρησκειολογικού συγκρητισμού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι  «Παιδεία μετάληψις αγιότητός εστι» (Εις την Προς Εβραίους Ομιλία ΚΘ).  Μέσα από τη διδασκαλία της Αληθινής Πίστης, δίδεται η κατά Χριστόν παιδεία και όχι μέσα από την ιδεολογική σκοπιμότητα του συγκρητιστικού “φακέλου” του μαθήματος των Θρησκευτικών.

«Η παιδεία χωρισμένη από την αγιότητα, αντιτιθέμενη εις το Ευαγγέλιον καθίσταται μία τραγική ματαιοπονία.  Το περισσότερον, που ημπορεί να επιτύχη η επιφανειακή, εξωδερμική παιδεία δια τον άνθρωπον είναι να τον μεταβάλλη εις ένα ευγενές, αλλά πονηρόν, ανθρωπόμορφον θηρίον”, αναφέρει ο   Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς*.

Γιατί τα παιδιά των Ορθοδόξων Ελλήνων να μη διδάσκονται Ορθοδόξως την Αληθινή Πίστη, χωρίς συγκρητιστικές στρεβλώσεις;  Η πλειοψηφία στην Ελλάδα που είναι οι Ορθόδοξοι Έλληνες, γιατί να υποχρεώνεται “μειονοτικά” σε συγκρητιστική  θρησκευτική εκπαίδευση;

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρει ότι «η παιδεία εις την πραγματικότητα σημαίνει φωτισμόν, τον φωτισμόν δια του αγιασμού εν Αγίω Πνεύματι, το Οποίον είναι φορεύς και δημιουργός της αγιότητος και του φωτός και της γνώσεως.  Και οι Άγιοι επειδή είναι αγιασμένοι και φωτισμένοι δια του Αγίου Πνεύματος, δια του­το είναι και αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί».  Γι’ αυτό έλεγε ότι «άνευ των Αγίων δεν υπάρχουν αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί, ούτε αληθινή παιδεία άνευ αγιότητος», «όλη η ιστορία μας καταδεικνύει σαφώς ότι μόνον οι άγιοι ήταν γνήσιοι διδάσκαλοι και “φωτισταί”, και αυτούς μόνο αναγνωρίζει ο λαός μας», «η αληθινή παιδεία, ο αληθινός φωτισμός, δεν είναι άλλο παρά η ακτινοβολία της αγιότητος» (Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς  “Άνθρωπος και Θεάνθρωπος”).

 

Previous Article

Ο φόβος Θεού και ο ανθρώπινος φόβος

Next Article

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ! 21.1.2018

Διαβάστε ακόμα