Δ. Παπαδημούλης: «Ομοφυλόφιλοι κληρικοί»

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Μετά τον κ. Γρηγόρη Ψαριανό και τον κ. Γιάννη Ραγκούση, ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτησίν του εις μέσον κοινωνικής δικτυώσεως, εδήλωσεν ότι: «Υπάρχουν και κληρικοί που είναι ομοφυλόφιλοι και δεν είναι μεμπτό. Η Ιερά Συν­οδος, αντί να στέλνει εξώδικα και να απειλεί, ας μη στρουθοκαμηλίζει». Ο βουλευτής υπήρξεν ιδιαιτέρως προσεκτικός, ώστε να μη αναφερθή εις Μητροπολίτας και κληθή και εκείνος υπό της Ιεράς Συνόδου. Από που αρύεται όμως αυτήν την πληροφορίαν; Δεν οφείλει να δώση εξηγήσεις;

Εις επιθέσεις πάντως εναντίον της Εκκλησίας προέβησαν οι κ. Θ. Δρίτσας και Ν. Φίλης. Ο κ. Δρίτσας επέκρινε τας δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου και την στάσιν της Ιεραρχίας ως πολιτική. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτά τα οποία καταθέτει σχετικώς με το νομοσχέδιον αποτελούν πολιτικήν άποψιν και ευθεί­αν κριτικήν. Δεν εδίστασε να υπαινιχθή ταύτισιν των απόψεων της Εκκλησίας με την «Χρυσή Αυγή». Εις το ίδιον ύφος ήσαν και αι τοποθετήσεις του κ. Φίλη. Ο τ. Υπουργός Παιδείας ισχυρίσθη ότι η Εκκλησία διεκδικεί πολιτικόν ρόλον. Ενέμεινεν εις την γραμμήν της Κυβερνήσεως ότι χρειάζεται σαφής οριοθέτησις των ρόλων Πολιτείας – Εκκλησίας και συνεπλήρωσεν ότι δεν ομιλεί δια «χωρισμόν», διότι η λέξις αυτή παρεξ­ηγείται υπό εκκλησιαστικών κύκλων. Επεχείρησε να προκαλέση διάστασιν μεταξύ της Διοικήσεως της Εκκλησίας και του πιστού λαού. Ανεφέρθη και αυτός εις την επιστολήν του Πάπα σχετικώς με τους ομοφυλοφίλους. Έκπληξιν προεκάλεσεν ότι εφάνη πεπεισμένος δια την ύπαρξιν «τρίτου φύλου το οποίο αποτελεί προκαθορισμένη γονιδιακή εξέλιξη». Προσεπάθησε να προλάβη επίσης αντιδράσεις της Ιεραρχίας λέγων ότι «κηρύγματα που οδηγούν εις λαοσυνάξεις είναι εκτός εποχής». Απήτησε και αυτός η Ιεραρχία να αποδοκιμάση την «Χρυσή Αυγή» και έστειλε μήνυμα προς τον Αρχιεπίσκοπον ότι «δεν επιτρέπονται παιχνιδίσματα με τη Χρυσή Αυγή».

Από τας δηλώσεις αυτάς είναι φανερόν ότι όχι μόνον «εστριμώχθησαν» από την στάσιν της Εκκλησίας, αλλά φοβούνται την δύναμίν της.

 

Παντοκράτορας