Επεσκέψατο ημάς ο Σωτήρ ημών

Share:

Και εφέτος «επεφάνη η Χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις» (Τιτ. β 11), η εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η Μητρόπολις των εορτών.

Την νύκτα της Γεννήσεως του Χριστού μας άγγελος Κυρίου εφάνη στους Ποιμένες και τους είπε: «ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος» (Λουκ. β 10-11).

Έχουμε χαρά μεγάλη για την σωτηρία που έφερε ο Χριστός «παντί τω λαώ», σε όλον τον κόσμο, αλλά έχουμε και λύπη, διότι ο Χριστός «εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον» (Ιωάν. α 11). Τότε ο κόσμος δεν τον εγνώρισε, αλλά και τώρα δεν τον αναγνωρίζει ως Θεόν, ως Λυτρωτήν και Σωτήρα. Εορτάζει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Απουσιάζει ο Χριστός από την ζωή μας, γι’ αυτό και ο σύγχρονος άνθρωπος απογοητεύεται από τον άκοσμο κόσμο, τον κόσμο χωρίς Χριστό. Ψάχνει απεγνωσμένα να βρη διέξοδο, να βρη λύση και λύτρωση από την απελπισία και το σκότος, στο οποίο ζη, από την λύπη και το άγχος που πιέζει την ψυχή του, από την αμαρτία και από τα πάθη που τον βασανίζουν.

Η μόνη και μοναδική λύση σ’ όλα αυτά τα αδιέξοδα της ζωής μας είναι ο τεχθείς εν τω Σπηλαίω Χριστός μας. «Αυτός γαρ σώση τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθ. α 21).

Ο Κύριός μας εσαρκώθη δι’ ημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Γεννήθηκε ως άνθρωπος, για να θεώση τον άνθρωπον. Ήλθε «το Φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον».

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»

Ταπεινά και εν μετανοία ας τον προσκυνήσουμε μαζί με τους εξ Ανατολών Μάγους, ας τον δοξάσουμε μαζί με τους Αγγέλους του ουρανού, ας τον ευχαριστήσουμε μαζί με όλη την κτίσι, ας τον υμνήσουμε μαζί με τους Ποιμένες της Βηθλεέμ. Ας τιμήσουμε την θεία Του Ενανθρώπησι. Ας αγωνισθούμε να κρατήσουμε ζωντανή την Χάρι του Χριστού στις καρδιές μας, ώστε Αυτός να είναι «τα πάντα εν πάσι» (Α Κορ. ιε 28), Αυτός να είναι «το παν» στην ζωή μας (Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης).

Εγκαρδίως εύχομαι ο Θεός να χαρίση σε όλους μας την εμπειρία της γεννήσεως του Χριστού στις καρδιές μας, στις οικογένειές μας και σε όλον τον κόσμο.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου

† Αρχιμ. Χριστοφόρος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

Previous Article

Το Μαυροβούνιο ζητά αυτοκέφαλη εκκλησία

Next Article

Τι ποιούν οι Προκαθήμενοι εκτός από το να ερίζουν;

Διαβάστε ακόμα