Η μισθοδοσία του Κλήρου είναι κατωχυρωμένη

Share:

Αξ. Κύριε Διευθυντά,

σχετικά με τη μισθοδοσία των κληρικών, ο Υπουργός Παιδείας επαναφέρει το θέμα κάπως τροποποιημένο. Σύντομα γράφω τα εξής:

1ον) Σύμφωνα με τον νόμο 3528/2007 η εκκλησία υπάγεται στη Ν.Π.ΔΔ (ΦΕΚ Α 26/9-2-2007).

2ον) Η ανωτέρω κύρωση του νόμου 3528/2007 έγινε από επιτροπή βάσει του Ν. 3242/2004, Αρθ. 14 παρ. 1.

3ον) Ο νόμος 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/2013) ορίζει για πρώτη φορά ότι όσοι κληρικοί μισθοδοτούνται ήδη από τον ειδικό λογαριασμό του νόμου 536/1945 πλέον μισθοδοτούνται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.

Ο υπουργός Παιδείας ας πει στο αφεντικό του, ας μη ταλαιπωρούνται. Οι κληρικοί θα μισθοδοτούνται από το κράτος. Καλόν θα ήτο για την Κυβέρνηση, αυτή την περίοδο, προς το συμφέρον της ας μην εγείρει αντισυνταγματικά θέματα, Αρθ. 3: Συντάγματος.

Μετά τιμής

Ιωάννης Θ. Χαΐνης

Ομ. Καθηγητής

Ε. Μ. Πολυτεχνείου

Previous Article

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!

Next Article

Το Άγιον Όρος αξιοποιεί μόνον του την περιουσίαν

Διαβάστε ακόμα