Θα απαντήση το Φανάρι;

Share:

Εις επιστολήν που απέστειλαν αι Παμμακεδονικαί Ενώσεις προς τον Κωνσταντινουπόλεως ζητούν να καταδικάση τας ύβρεις κατά της Εκκλησίας όσων εζήτησαν θείαν Λειτουργίαν εις την υποτιθεμένην «μακεδονικήν γλώσσαν». Ποία στάσις θα τηρηθή από το Φανάρι δια την συμφωνίαν των Πρεσπών; Η φράσις «η μόνη βοήθεια που δεχτήκαμε (από Εσάς)» μάλλον προλαμβάνει και την απάντησιν… Παραθέτομεν τμήμα της προσφάτως δημοσιευθείσης επιστολής:

«Όπως γνωρίζει η Θειοτάτη Παναγιότητά Σας για όλους εμάς τους Μακεδόνες η λεγομένη «Συμφωνία των Πρεσπών», την οποία η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν αποδέχτηκε και ούτε θα αποδεχτεί ποτέ, επιβλήθηκε στον ελληνισμό παρά την θέλησή του, κατά παράβαση του εθνικού και διεθνούς Δικαίου, και είναι μία «Συμφωνία» που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ακεραιότητα της Ελλάδος… Η θεόπνευστη απόφασή Σας να μην αναγνωρίσετε μία έτσι αυτοαποκαλούμενη εκκλησία είναι μέχρι στιγμής η μόνη δικαίωση και βοήθεια που δεχτήκαμε εμείς οι χειμαζόμενοι μοναδικοί Μακεδόνες, οι οποίοι βαλόμεθα πανταχόθεν.

Θεωρούμε μεγίστη ασέβεια προς το σεπτόν Πρόσωπό Σας, καθώς και βάναυση και βάρβαρη προσβολή προς ολόκληρη την Αγίαν του Χριστού Ορθόδοξη Εκκλησία μας την επίκληση στην εν λόγω επιστολή δήθεν «διωγμών μετά το 1913». Θεωρούμε σε ύψιστο βαθμό ασέβεια και ύβρη τις ακόλουθες ανίερες και ψευδείς καταγγελίες στην εν λόγω επιστολή, όπως: «Από την αρχή του περασμένου αιώνα Εκκλησία, Κράτος και παρακράτος στην Ελλάδα άλλοτε με σιωπηρή κι άλλοτε με φανερή βία, απειλές και εκφοβισμό…» Και «Ακόμη και σήμερα είμαστε θύματα σιωπηρής εχθρότητας και μισαλλοδοξίας σημαντικής μερίδας κληρικών των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών»… Δι’ όλα αυτά Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, διατελούντες με βαθύτατο σεβασμό, προσερχόμεθα εξαιτούμενοι την απόδοση δικαίου από Εσάς, και την απόρριψη όλων αυτών των πασιφανών ύβρεων. Αυτό θα απαλύνει τας βαθείας πληγάς που προκαλούν εις το σώμα της Μακεδονίας μας όλαι αι ως άνω ανίερες επικλήσεις των βορείων γειτόνων μας, οι οποίες μόνον σκοπόν έχουν να διχάσουν το ποίμνιο της Μακεδονίας μας, να διαταράξουν ανεπανόρθωτα την Ιεράν Τάξιν επί της Αγίας του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και να συνεχίσουν την κλοπή του ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας και με αυτά τα κλεμμένα υλικά να συγκροτήσουν το πλαστό ιστορικά και πολιτιστικά κράτος τους…».

Previous Article

«Αυτοί οι άνθρωποι κύριε πρωθυπουργέ, απαιτούν προσοχή»

Next Article

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, Περί τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος. 2α ἀπόκριση ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ.

Διαβάστε ακόμα