Θυατείρων: Μὴ ἀναγκαῖα τὰ Θρησκευτικά

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὁ νέος Σεβ. Θυατείρων  ἤρχισε νὰ διαφαίνεται τὸ  πρα­γματικὸν αὐτοῦ πρόσωπον. Περιέγραψε τὴν πίστιν ὡς ἀτομικὴν ὑπόθεσιν, ὁπότε δὲν τὸν ἐνοχλεῖ, ἂν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπέλθη «χωρισμὸς» Ἐκκλησίας – Κράτους, δηλ. κατ’ οὐσίαν γίνει οὐδετερόθρησκος ἡ Πατρίδα μας. Τὸ ὑπόδειγμά του εἶναι ἡ Ἀμερική, ἡ χώρα τῆς Μασονίας! Ὅσον διὰ τὰ θρησκευτικά, τὴν μόνην χρησιμότητα ποὺ διαβλέπει εἶναι ἂν αὐτὰ ἀναφέρωνται εἰς τὰς «ἐθνικάς» ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας! Μὴ ταλαιπωροῦμεν τὸ καημένον τὸ σχολεῖον μὲ θέματα πίστεως…! Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ἔγινεν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Δυστυχῶς διὰ τὴν ὁμογένειαν… Αὐτὸ εἶναι τὸ ἦθος τῶν Ἐπισκόπων τοῦ Φαναρίου: ἀλλοτρίωσις ἕως τὸ μεδούλι! Αὐτοὶ κατευθύνουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ τοὺς Ἕλληνας ἁπανταχοῦ τῆς γῆς! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2019:

«Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγινε πολὺς λόγος στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸν διαχωρισμὸ τῶν σχέσεων Κράτους καὶ Ἐκκλησίας. Ποιὰ εἶναι ἡ θέση σας ἐπ’ αὐτοῦ; Στὴν Ἀμερικὴ, ὅπου ἔζησα, δὲν ὑπῆρχε τέτοιο πρόβλημα. Οἱ γονεῖς μου μοῦ δίδαξαν τὴν Ὀρθοδοξία, τὸ βίωμα τῶν χριστιανῶν, στὸ σπίτι μας. Λοιπόν, τί ἔχει νὰ φοβηθεῖ ὁ Ἕλληνας, ἂν διδάξει στὸ παιδὶ του τὴν Ὀρθοδοξία, τὴ γλώσσα καὶ τὴν παράδοση; Δὲν ὑπάρχει φόβος καὶ νὰ γίνει ὁ διαχωρισμός.  Πολὺς λόγος γίνεται, ἐπίσης, γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα: πρέπει νὰ εἶναι ὁμολογιακοῦ ἢ θρησκειολογικοῦ χαρακτήρα; Γιατί ὑποχρεώνουμε τὸ σχολεῖο νὰ διδάξει αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε οἱ γονεῖς νὰ διδάξουν στὸ σπίτι; Βέβαια, καλὸ εἶναι νὰ διδάξουν καὶ στὰ σχολεῖα τί προσέφερε καὶ τί προσφέρει ἡ Ἐκκλησία. Τὴ γλώσσα μας ποιὸς τὴν ἔσωσε στὴν Τουρκοκρατία; Ποιὸς ἀνεκήρυξε τὴν Ἐπανάσταση καὶ ὕψωσε τὸ λάβαρο τῆς ἐλευθερίας; Νὰ μὴ τὰ ξεχάσουμε αὐτά».

Previous Article

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για την δολοφονία Κατσίφα

Next Article

Ὁ Θεὸς εἶναι χρήσιμος εἰς τὴν θρησκευτικὴν διπλωματίαν καὶ τὰς διεθνεῖς σχέσεις!

Διαβάστε ακόμα