κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας

Share:

Κύριε Πρόεδρε,

Είσθε Πρόεδρος όλων των Ελλήνων η μόνον 153 προδοτών, οι οποίοι δεν είναι εκπρόσωποι του λαού, αλλά του εαυτού των, διότι έτσι αντιλαμβάνονται δυστυχώς την βουλευτικήν ιδιότητα;

Την Μακεδονίαν όμως δεν ηλευθέρωσαν οι 153 βουλευταί και ο Πρωθυπουργός, οι ανεπίδεκτοι συμβουλών, αλλ’ οι Πατέρες μας (ο πάππος μου υπηρέτησε συνεχώς επί δέκα χρόνια, ως στρατιώτης, κακουχόμενος, ως και οι λοιποί εις τα χιόνια και την βροχήν). Η Μακεδονία δεν είναι ιδιοκτησία των πολιτικών. Το κράτος είμεθα όλοι. Οι Άρχοντες είναι εντολοδόχοι του λαού. Δεν ισχύει η άποψις του Λουδοβίκου ΙΔ «εγώ είμαι το Κράτος».

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε,

Με εξέπληξε, σημειώνω και πάλιν, η ευκολία, μεθ ἧς εθέσατε την υπογραφήν εις την επαίσχυντον ταύτην συμφωνίαν, προϊόν μιας προσπαθείας 99 ετών της Κομμουνιστικής Διεθνούς, καίτοι απουσιάζει η υπογραφή του ομολόγου Σας των Σκοπίων.

Ωσαύτως έχω, ως Έλλην Πολίτης, ο οποίος υπηρέτησε τον Ελληνικόν Στρατόν, πριν ασπασθή τον Μοναχικόν βίον εν Αγίω Όρει, βαθυτάτην πικρίαν, διότι, καίτοι πολλάκις απηυθύνθην προς Υμάς δι’ επιστολών περιεχομένου εθνικής σημασίας, ουδέποτε ετηρήσατε τους στοιχειώδεις όρους ευγενείας να μου απαντήσητε, εν αντιθέσει με τους δύο προκατόχους Σας, τον αείμνηστον κ. Στεφανόπουλον και τον κ. Παπούλιαν.

Μόνον ο κύριος Τσίπρας και Υμείς, φαίνεται ότι στερείσθε κονδυλοφόρων, δια τον λαόν τον οποίον διοικείτε και δι’ ον υποτίθεται ότι υπάρχουν οι θεσμοί.

Δείξατε λοιπόν εμπράκτως, τουλάχιστον Υμείς, που γνωρίζετε γράμματα, ιστορίαν και κατάγεσθε από οικογένειαν ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών, ότι το αξίωμά Σας δεν ηλλοίωσε την αρετήν της ταπεινοφροσύνης, δια της αλαζονείας.

Ελπίζω ότι η παρούσα επιστολή μου θα κατανοηθή ορθώς και θα εκληφθή ότι προέρχεται αποκλειστικώς από αγάπην εις την Ελλάδα, τον Ελληνικόν Πολιτισμόν και την ευγνωμοσύνην προς τους Μακεδονομάχους.

Αλήθεια, διατί εδόθη το όνομα Μακεδονία, Μακεδονική γλώσσα και εθνικότης εις ένα σλαυϊκόν λαόν, που δεν κατώκει ποτέ εις την περιοχήν της Μακεδονίας; Διατί εντρέπονται οι Σκοπιανοί να παραδεχθούν ότι είναι Σερβοβούλγαροι;

Τα ονόματα και οι πολιτισμοί δεν χαρίζονται, δεν κλέπτονται· γεννώνται και δημιουργούνται.

Επί δε τούτοις ευχαριστών

διατελώ μετ’ εξιδιασμένης τιμής και ευχών

Ιερομόναχος Δαμασκηνός,

ο του Φιλαδέλφου

Previous Article

Ο Υπουργός για τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια

Next Article

Ο Σύριζα θέλει να γεμίσει την Ελλάδα κληρικούς;

Διαβάστε ακόμα