Μέντιουμ ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπῆρξε… σύζυγος τοῦ Ἀπ. Παύλου!

Share:

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ἂν πρέπει νὰ γελάσουμε ἢ νὰ κλάψουμε μὲ τὴν ἀκόλουθη εἴδηση. Οἱ χριστιανομάχοι, βλέποντας πὼς οἱ ὥς τώρα ἱστορικές τους διαστρεβλώσεις, γιὰ νὰ πλήξουν τὴν ἀξιοπιστία τοῦ Χριστιανισμοῦ, δὲν ἀπέδωσαν, καταφεύγουν στὰ …μέντιουμ! Μία συγγραφέας ἀποκρυφιστικῶν ἀναγνωσμάτων, ἰσχυρίζεται πὼς σὲ «προηγούμενη ζωή της» ὑπῆρξε σύζυγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου! Πρόκειται γιὰ τὴν συγγραφέα τοῦ βιβλίου «Οἱ Μάγισσες τῆς Σμύρνης». Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τί ἄλλο κάνει λοιπὸν στὴ ζωή της ἡ Μάρα Μεϊμαρίδη ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιβλέπει διασκευὲς τοῦ βιβλίου της; Ἀσχολεῖται μὲ true παραθρησκευτικὲς καὶ πνευματιστικὲς καταστάσεις… […] Ὅπως δήλωσε ἡ ἴδια στὸ Down Town Κύπρου καὶ στὸν Πιερὴ Παναγή, μία ἀναδρομὴ σὲ προηγούμενη ζωῆς της τὴν ἐνημέρωσε ὅτι ἦταν πρώην γυναίκα (ἡ τρίτη κατὰ σειρὰ) τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: […] Ἤμουν στὴν Αἴγινα τότε καὶ ἡ θεία Κατίνα μὲ εἶχε βάλει κάτω νὰ μὲ μάθει διάφορα μεταφυσικά. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴ διδαχή μου ἔκανε καὶ μία ἀναδρομὴ ζωῆς, γιὰ νὰ δεῖ ἐὰν ἤμουν παλιὰ ἢ νέα ψυχή. Ἔκανα, λοιπόν, ἀναδρομὴ μὲ ὑπνωτισμὸ καὶ εἶδα ξαφνικὰ εἰκόνες ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ποὺ τῆς τὸ περιέγραψα καὶ λεγόταν Ἰωσήφ, γνωστὸς στὴν ἱστορία ὡς Φλάβιος Ἰώσηπος. Ἤμουν ἡ τρίτη του γυναίκα καὶ οἱ Χριστιανοὶ τὸν ξέρουν ὡς Ἀπόστολο Παῦλο. Ἤσασταν παντρεμένη μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο; Ναί!…» (Ἱστ. Kataggeilte)! Θεωροῦμε ὅτι ἡ εἴδηση ἔχει τὴν κωμική της πλευρά, ἀλλὰ συνάμα καὶ τὴν τραγική της· ὁ ἀποκρυφισμὸς εἰσβάλλει δυναμικὰ στὴν κοινωνία καὶ τείνει νὰ τὴν ποδηγετήσει πνευματικά! Δυστυχῶς! Τώρα ἔγινε καὶ ὄργανο τῶν χριστιανομάχων!

Previous Article

Ὁ Ἀλβανίας πρόεδρος διαθρησκειακοῦ ὀργανισμοῦ!

Next Article

Ι.Σ.Κ.Ε.: Μόνον τό ὁμολογιακόν μάθημα δίδει ἐλπίδα εἰς τήν νεολαίαν

Διαβάστε ακόμα