«Μακεδονική» γλώσσα στα Πανεπιστήμια;

Share:

Γράφει ο κ. Ι. Θ. Χαΐνης, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Ι. Σχετικά με την εισαγωγή από το Υπουργείο Παιδείας του μαθήματος της Μακεδονικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλωσσολόγος τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης είπε στο SΚΑΙ ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου μαθήματος διαχρονικά θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην Ελλάδα και εξήγησε τους λόγους. Είπε ότι η γλώσσα μπορούσε να λέγεται Βουλγαροσερβική η Σερβοβουλγαρική. Είπε ακόμη, το όνομα της γλώσσας καθορίζει και την ταυτότητα.

ΙΙ. Επιθυμώ από Συνταγματικής πλευράς να επισημάνω τα ακόλουθα. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 παρ. 5 του Συντά­γματος τα Πανεπιστήμια έχουν πλήρη αυτοτέλεια. Ως εκ τούτου ούτε το Υπουργείο Παιδείας ούτε κανείς Πρύτανης ούτε ο Πρωθυπουργός έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να εισαγάγουν μάθημα της αρεσκείας των.

Την εισαγωγή μαθήματος αποφασίζουν ΜΟΝΟ οι καθηγητές του Ιδρύματος και μόνο αυτοί. Εάν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής μαθήματος σε ένα Τμήμα η Σχολή υποβάλλεται εισήγηση με την ονομασία του μαθήματος και το πλήρες αναλυτικό περιεχόμενο αυτού. Ακολούθως εγκρίνεται από το τμήμα και τη Σχολή και στη συν­έχεια πηγαίνει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για να εγκριθεί τελικά και από αυτό.

ΙΙΙ. Επ’ ευκαιρία των ανωτέρω διάσημοι επιστήμονες, που ασχολούνται μαθηματικώς με τη θεωρία των καταστροφών (Θ.Κ.) όπως R. Thom (Γάλλος Μαθηματικός, Ακαδημαϊκός και φιλόσοφος), E. Zeeman, D. Chomsky δίδουν διάφορα μοντέλα στο γλωσσολογικό, μερικές φορές και αντικρουόμενα μεταξύ των. Η εξήγηση που προσ­παθούν να δώσουν στο γλωσσολογικό είναι ένα από τα δυσ­κολοτέρα θέματα της Θ.Κ., διότι υπεισέρχονται ένα πλήθος επιστημών, όπως Ιατρική (Νευρολογία), Γενετική, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική κ.λπ. Οι γλωσσολόγοι μαθηματικοί κάμουν προσπάθειες να συνδέσουν την Νευρολογία και τα γλωσσικά.

Τα μοντέλα που δίδουν οι R. Thom και E. Zeeman είναι συν­αρπαστικά. Πάντως το μοντέλο του E. Zeeman φαίνεται πιο ισχυρό, καθότι συνδέει την εγκεφαλική κατάσταση με την αντιληπτική εικόνα, χρησιμοποιώντας φυσικά μαθηματικά στους συλλογισμούς του.

Previous Article

Εκδήλωση για την 104η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Next Article

Το Ουκρανικόν ζήτημα οξύνεται συνεχώς και επικινδύνως!

Διαβάστε ακόμα