Μνημονεύουν τον Σεβ. Ιερισσού εις τον Άθω!

Share:

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσκέφθη την περασμένην εβδομάδα το Άγιον Όρος και συγκεκριμένως την Ιεράν Κοινότητα, την Ι. Μ. Ιβήρων και την Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Από την πλευράν του Πατριαρχείου Κων/πόλεως εστάλη ο Σεβ. Μιλήτου, δια να υποδεχθή τον Πρόεδρον. Ο Σεβασμιώτατος εις την προσφώνησιν ανέφερεν ότι ο Πατριάρχης Κων/πόλεως είναι ο «Κανονικός Επίσκοπος του Αγίου Όρους» και ότι εν γένει είναι ο «Πρώτος της Ορθοδοξίας». Προφανώς δεν είναι μόνον ανιστόρητα αυτά ως έχομεν αποδείξει δια ιστορικών τεκμηρίων εις τον Ο.Τ. αλλά και παραπλανητικά. Ο Σεβασμιώτατος επιχειρεί κατά πρώτον να δώση την εντύπωσιν ότι παρά τον ερχομόν του Πατριάρχου Μόσχας,  το Πατριαρχείον Κων/πόλεως έχει τον έλεγχον εις το Άγιον Όρος, παρά το γεγονός ότι το ήμισυ των Αγιορειτών έχουν ξεσηκωθή εναντίον των Οικουμενιστικών ενεργειών του Πατριαρχείου και έχουν διαμηνύσει να μη μεταβή ο Πατριάρχης εις τον Άθωνα, διότι θα υπάρξουν σφοδραί διαμαρτυρίαι. Κατά δεύτερον ο Σεβασμιώτατος με την εμφαντικήν του αυτήν κίνησιν εφανέρωσεν άθελά του το πρόβλημα, το οποίον υπάρχει σήμερον εις το Άγιον Όρος. Ήδη εις μεγάλο κεντρικόν Μοναστήριον όπως και εις κελλία της περιοχής της Μεγίστης Λαύρας μνημονεύεται ο Κανονικός ιστορικά Επίσκοπος του Αγίου Όρους Σεβ. Ιερισσού και Αγ. Όρους και όχι ο Πατριάρχης. Παραλλήλως μεγάλο μέρος των μοναχών προετοιμάζεται δια την διακοπήν του μνημοσύνου του Πατριάρχου, ως και το 1971, εις περίπτωσιν που η Μ. Σύνοδος υπερψηφίση τα παρόντα κείμενα η αποφασίση κάτι εκτός της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Μπορεί το Πατριαρχείον να επαναλαμβάνη πολλάκις λόγια κενά περιεχομένου, όμως η ιστορική αλήθεια περί του Επισκόπου του Αγ. Όρους δεν γίνεται να καλύπτεται, αλλά και το Ορθόδοξον φρόνημα των μοναχών δεν θα καμφθή από τους τίτλους των Φαναριωτών.

Previous Article

Σεβ. Ρεθύμνης: Αναγκαία η Μ. Σύνοδος!

Next Article

Δεν θέλουν την Ρωσίαν

Διαβάστε ακόμα