Ομιλίαι εις την αίθουσαν της Π.Ο.Ε.: Γέρων π. Σάββας Λαυριώτης: «Η «Αγία» και «Μεγάλη» Σύνοδος, μία προσπάθεια κατοχυρώσεως της παναιρέσεως του Οικουμενισμου»

Παντοκράτορας