Ομιλίαι εις την αίθουσαν της Π.Ο.Ε.: κ. Παύλος Παλούκας: «Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ…» (Λουκ. 2, 11)

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Παντοκράτορας