Ομιλία στην αίθουσα της Π.Ο.Ε: π. Γεώργιος Χάας, με θέμα: «Η δικαιοσύνη του Θεού και η δικαιοσύνη του ανθρώπου»

Παντοκράτορας

Ειδήσεις