ΟΜΙΛΙΑ

Τὴν Κυριακὴ 21 Ἰανουαρίου 2018 καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἀρχ/της Μᾶρκος Μανώλης» τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) στὴν Ν. Ἐρυθραία Ἀττικῆς (Λ. Θησέως 25) θὰ ὁμιλήση ἡ κα Αἰκατερίνα Παπαθωμᾶ – Μαστοροπούλου, Λέκτωρ Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. μὲ τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ ἐπίκαιρο θέμα: «Γλῶσσα, Παιδεία, Ἐθνικὴ Ταυτότητα».
Ἡ παρουσία σας θὰ εἶναι τιμὴ γιὰ ἐμᾶς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παντοκράτορας