Οἱ διεθνεῖς σιωνιστικοὶ νόμοι διέβρωσαν καὶ τὰς Ὀρθοδόξους χώρας

Share:

Τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Βλασίου

Οἱ παγκόσμιοι σιωνιστικοὶ νόμοι ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανισμούς, διὰ μέσου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν μασονικῶν κυβερνήσεων, σ’ ὅλα, σχεδὸν τὰ κράτη, ἔχουν διαβρώσει, διαφθείρει καὶ ἀλλοιώσει καὶ τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες.
α) Στὴν Ρουμανία
– Ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς Ρουμανικῆς κυβερνήσεως, ἡ ἀνέγερση μεγάλου μουσουλμανικοῦ τεμένους – τοῦ μεγαλυτέρου στὰ Βαλκάνια, ὅπως εἶπαν Ρουμάνοι προσκυνητὲς – στὴν πρωτεύουσα τῆς Ρουμανίας Βουκουρέστι. Μάλιστα, ὅπως ἐλέχθη χρηματοδοτήθηκε σ’ ἕνα μεγάλο μέρος του ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ κυβέρνηση. Μαθόντες ὅμως τοῦ­το εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ τῆς Χώρας, πῆγαν στὸ οἰκόπεδο ποὺ προοριζόταν νὰ γίνει τζαμί, ἔχυσαν γουρουνίσιο αἷμα καὶ ἔμπηξαν στὴν γῆ 500 σταυρούς. Μετὰ ταῦτα ματαίωσε ἡ κυβέρνηση τὴν ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ. Μακάρι νὰ ματαιώθηκε γιὰ πάντα καὶ νὰ μὴ τὸ κτίσουν ἀργότερα σ’ ἄλλο μέρος ἐξασφαλίζοντας τὴν προστασία του, ὅπως ἔχει γίνει δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα.
– Στὴν περιοχὴ τῆς πόλεως Τυργοβίστιον σὲ τοποθεσία ποὺ καλεῖται «Βουλκάνα Παντέλε» (= Ἡφαίστειον τοῦ Παντελῆ), ὅπου καὶ ὁμώνυμο χωριό, κτίσθηκε Οἰκουμενιστικὸ Κέντρο, ὅπου ὁ δρόμος ὁ μεγάλος ποὺ ὁδηγεῖ σ’ αὐτό, πρὸς τὸ τέρμα του διακλαδώνεται σὲ τρεῖς παραδρόμους, ὅπου ὁ πρῶτος ὁδηγεῖ σὲ ἐκκλησία, ὁ δεύτερος σὲ τζαμὶ καὶ ὁ τρίτος σὲ συναγωγή. Ὅλ’ αὐτὰ κατασκευάσθησαν μὲ τὴν φροντίδα καὶ τὰ ἔξοδα τῆς RELIGIE BANK (= Τράπεζας τῆς θρησκείας) ὅπου διευθυντὴς εἶναι ἕνας Ἑβραιογενής, ὡς ἠκούσθη, Ρουμάνος μὲ τὸ ἐπίθετο Ποπέσκου (= Παπαδόπουλος).
– Στὴν ἴδια χώρα, στὴ Ρουμανία, ὁ Πατριάρχης Δανιὴλ διὰ τοπικῆς Συνόδου, ἀπεφάσισαν τὴν κάπως μείωση τῶν Νηστειῶν. Ἔτσι τὸ ἔτος 2018 κυκλοφόρησε Ἡμερολόγιο τοῦ Πατριαρχείου ὅπου γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ τὸ Πάσχα μέχρι καὶ τὴν Πεντηκοστή, κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ καταλύουν ψάρι. Ἐπίσης θεσπίστηκε καὶ στὶς μεγάλες ἑορτὲς Ἁγίων τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων (ὅπως Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ἀποστόλου Ἀνδρέα, Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίας Ἄννης (Σύλληψις) καὶ Ἁγίου Σπυρίδωνος), ὅταν συμπέσουν τὶς ἡμέρες Τετάρτη καὶ Παρασκευή, νὰ γίνεται κατάλυση ψαριοῦ. Γιὰ τὸν Μοναχισμὸ ὅμως (ἀνδρικὰ καὶ γυναικεῖα μοναστήρια), ἐπετράπη ἡ κατάλυση ψαριοῦ στὶς ἐν λόγῳ ἑορτὲς Ἁγίων, ὅταν συμπέσουν ἡμέρα Δευτέρα, μόνον. Ἡ χαλάρωση αὐτὴ τῶν Νηστειῶν ἀνάγεται ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Οἰκουμενιστικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, γιὰ μείωση τῶν Ἁγίων Νηστειῶν.
β) Στὴν Σερβία
Στὴν χώρα αὐτὴν ἔχουν τελευταίως ἀναδείξει Πρωθυπουργὸ γυναίκα ὁμοφυλόφιλο (λεσβία). Καὶ τοῦτο ἔκαμαν οἱ Σέρβοι γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τοὺς ἰσχυρούς τῆς γῆς.
γ) Στὴν Ρωσσία
Σύμφωνα μὲ διήγηση Ρώσσου ἐπισκέπτου- προσκυνητοῦ, στὴν Ρωσσία νόμιμος γάμος εἶναι ὁ πολιτικός. Καὶ ὅτι μπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς μὲ πολιτικὸ γάμο, νὰ κοινωνεῖ τῶν Ἀρχράντων Μυστηρίων. Καὶ τοῦτο ἀπεφασίσθη μὲ Σύνοδο. Ὅμως ἡ Σύνοδος αὐτὴ δὲν γνωρίζω, ἂν ἔγινε ἐπὶ Κυρίλλου ἢ τοῦ προκατόχου του Ἀλεξίου ἢ ἀκόμα καὶ τοῦ ἐπὶ Κομμουνισμοῦ Ποιμένος. Καὶ ὅτι ὑπῆρξαν στὴν Σύνοδο αὐτὴ ἀντιδράσαντες κάποτε παραδοσιακοὶ ἐπίσκοποι- Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι περιθωριοποιήθησαν. Μάλιστα εἶπε ὁ ἐν λόγῳ Ρῶσσος προσκυνητής, ὅτι ἀφορίσθησαν ἀπὸ τὴν Σύνοδο αὐτή ὅσοι ἐμπόδιζαν Χριστιανοὺς νὰ κοινωνήσουν τ’ Ἄχραντα Μυστήρια μὲ πολιτικὸ γάμο.
Διασταύρωσα τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Ρώσσου προσκυνητῆ,, μὲ ἄλλον Οὐκρανὸ προσκυνητή, ὅπου τὰ αὐτὰ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ Οὐκρανός. Ὅτι συμβαίνουν τὰ ἴδια καὶ στὴν Οὐκρανία.
δ) Στὴν Οὐκρανία
– Στὴν χώρα αὐτή, ἔχουν δημιουργηθῆ καὶ Ἀποτεφρωτήρια. Καὶ σύμφωνα μὲ διήγηση τοῦ ὡς ἄνω Οὐκρανοῦ, παίρνουν τὸν νεκρὸ στὴν Ἐκκλησία, τοῦ ψάλλουν τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία καὶ ἀκολούθως τὸν παίρνουν στὸ κρεματόριο γιὰ ἀποτέφρωση. Μετὰ δίνουν στοὺς συγγενεῖς τοῦ νεκροῦ τὴν τέφρα καὶ τὴν παίρνουν καὶ τὴν θάβουν στὸ χριστιανικὸ κοιμητήριο καὶ τοποθετοῦν καὶ σταυρό.
Καὶ ὅτι οἱ σταυροὶ εἶναι πολὺ κοντὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, περίπου μισὸ μέτρο. Καὶ ὅτι πολλοὶ τὸ προτιμοῦν γιὰ τὸ φθηνὸ τῶν ἐξόδων!
– Ἐσχάτως στὴν Οὐκρανία λόγω πολλῆς φτώχειας πηγαίνουν, κυρίως γυναῖκες Οὐκρανέζες καὶ παντρεύονται Ἰάπωνες πλουσίους. Προφανῶς μὲ πολιτικὸ γάμο.
– Στὸ Κίεβο ὑπάρχουν δύο τζαμιὰ μουσουλμανικά. Καὶ οἱ «πιστοί τοῦ Ἀλλάχ», δυστυχῶς εἶναι νεαροὶ Οὐκρανοί!
– Τὰ τελευταῖα χρόνια ἀνοικοδομήθηκε τριώροφος ναὸς τῶν σκοτεινῶν θεῶν (Δαιμόνων), σὲ δάσος τῆς περιοχῆς Τσερκάσι τῆς Οὐκρανίας (Εἴδησις: 11.8.2014).
Ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω μπορεῖ ἐλεύθερα ὁ ἀναγνώστης νὰ βγάλει τὸ συμπέρασμά του ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὴν χώρα Οὐκρανία καὶ τί ἐπιδιώκουν.

Previous Article

Ξεκίνα (μὲ) μία καλὴ συνήθεια…

Next Article

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Διαβάστε ακόμα