Οἱ «σκοπιμότητες» τῶν συντακτῶν τῶν νέων θρησκευτικῶν

Share:

Ὁ Σεβ. Λαρίσης εἰς συνέντευξίν του διὰ τὸ περιοδικὸν τοῦ ΓΕΛ Τυρνάβου «Μαθητικὴ Πένα», ἀναφερόμενος εἰς τὰ νέα θρησκευτικὰ μὲ εὔληπτον τρόπον, ἀναδεικνύει τὸ κέντρον τοῦ προβλήματος εἰς τὸ συγκρητιστικὸν νέον μάθημα. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ ἱστολόγιον «Θρησκευτικά» τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2019:
«Σαφῶς καὶ πρέπει τὰ παιδιά μας νὰ διδάσκονται Ὀρθοδοξία… Ἀναφορὲς σὲ ἄλλες θρησκεῖες μποροῦν νὰ γίνουν σὲ μεγαλύτερες τάξεις, ὅταν τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν ἀρχίσει νὰ συνειδητοποιοῦν ποιὰ εἶναι ἡ δική τους πολιτιστικὴ παράδοση, ποιὸ εἶναι τὸ δικό τους πολιτιστικὸ ὑπόβαθρο καὶ πρέπει νὰ ἔχουν ὁρισμένες ἐγκεφαλικοῦ τύπου γνώσεις γιὰ τὸ τί γίνεται παραπέρα στὸν κόσμο. Βέβαια, εἶναι ἀδιανόητο σὲ ἕνα μάθημα νὰ προσπαθήσεις νὰ τὰ χωρέσεις ὅλα. Δὲν μπορεῖς νὰ τὰ πεῖς ὅλα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μέσα στὸ μάθημα αὐτό, ὅταν εἶναι μόνο γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ μπορέσεις νὰ μιλήσεις καὶ γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες θρησκεῖες μέσα σὲ δώδεκα χρόνια, σὲ φάσεις πού τὰ παιδιὰ ἀναπτύσσονται, πού ἄλλοτε ἐνδιαφέρονται κι ἄλλοτε δὲν ἐνδιαφέρονται, πού ἔχουν σὲ κάποιες στιγμὲς περιορισμένες γνωστικὲς ἱκανότητες; Ἀργότερα βέβαια αὐτὲς μεγαλώνουν, ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση δὲν μπορεῖς σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες πάντοτε νὰ λὲς πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολα, δὲν εἶναι τόσο κατανοητά, τόσο ἀντιληπτὰ ἀπὸ παιδιὰ μάλιστα ποὺ ζοῦνε σὲ ἄλλη χώρα, ἀπὸ τὶς θρησκεῖες ποὺ ἐκεῖ ἐπικρατοῦν καὶ συνεπῶς δὲν ἔχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Δηλαδή, ἄν σοῦ πῶ ἐγὼ γιὰ τὴν καύση τῶν Ἰνδουϊστῶν, ἐσὺ θὰ καταλάβεις περισσότερο γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν, ὅπως γίνεται ἐδῶ. Ναί, ἀλλὰ ἡ καύση ὅπως γίνεται ἐδῶ δὲν ἔχει φωτιά. Δὲν εἶναι καύση. Λέγεται καύση χωρὶς νὰ εἶναι. Εἶναι μία τελείως ἄλλη διαδικασία. Ἐνῶ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, γιὰ παράδειγμα, στὴν «Ἱερὰ Καύση» τῶν Ἰνδουϊστῶν εἶναι ὁλόκληρη τελετὴ ποὺ ἔχει παρουσία φωτιᾶς. Εἶναι μία ἄλλη, διαφορετικὴ ἀντίληψη. Συνεπῶς, βλέπουμε ἐκεῖ πολλὲς φορὲς ἐπειδὴ μία ἄλλη θρησκεία λέει κάτι ποὺ προσομοιάζει σὲ σκοπιμότητες ποὺ ὑπηρετοῦν κάποιοι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, προσπαθοῦν νὰ τὸ προβάλλουν καὶ νὰ τὸ περιβάλλουν ὡς στοιχεῖο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, δῆθεν γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν τὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ γίνει μία ἔμμεση διαφήμιση γιὰ πράγματα τὰ ὁποῖα ἔρχονται».

Previous Article

Ακολουθίες μόνο ἀπό τούς Ἱερεῖς καί ἄνευ τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν

Next Article

Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ…

Διαβάστε ακόμα