Ο Σεβ. Κυθήρων εις την πρώτην γραμμήν

Share:

Εις εγκύκλιον δια το Τριώδιον ο Σεβασμιώτατος καταλήγει εις προτροπάς προς το ποίμνιον σχετικώς με τα φλέγοντα ζητήματα. Η Μ. Τεσσαρακοστή δεν δύναται να είναι στάδιον αγώνων, αν σιωπώμεν έναντι των αρπαγών και βιαιοπραγιών εις την Ουκρανίαν και όταν παραδίδωμεν την πατρίδα μας αποχριστιανοποιημένην εις τα παιδιά μας! Παραθέτομεν χαρακτηριστικόν απόσπασμα:

«Να ζητάμε θερμά και από καρδίας την ειρήνη του Θεού στην Αγία μας Εκκλησία και την Ορθόδοξη Πατρίδα μας. Την ενότητα της Πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Την εν Αγίω Πνεύματι ειρηνική αποκατάστασι της διασαλευθείσης Κανονικής Τάξεως εν τη Ουκρανική Ορθοδόξω Εκκλησία και την αποτροπή των σχισμάτων και των διαιρέσεων. Την διάσωσιν και διαφύλαξιν αρραγούς ενότητος εν τη Αγιωτάτη Ορθοδόξω ημών Εκκλησία και την εν μετανοία προσέγγισιν εις Αυτήν των υφισταμένων ετεροδόξων χριστιανικών ομολογιών. Την ορθήν επίλυσιν των εθνικών μας ζητημάτων, που απειλούν την εθνικήν μας ακεραιότητα. Την σωστή διευθέτησι των θεμάτων της Παιδείας των Ελληνοπαίδων. Την σοφή διαχείρισι των επιμάχων ζητημάτων, κατά την επικειμένην αναθεώρησιν του Συντάγματος, τα οποία αφορούν την Αγίαν μας Εκκλησίαν, τον Ιερόν Κλήρον και τις αιωνόβιες και απαραχάρακτες παραδόσεις του Ελληνορθοδόξου Γένους μας».

Previous Article

Ο Πατρ. Σερβίας τιμά τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης

Next Article

Μητροπολίτης Κάλλιστος: »Σέβομαι τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο αλλά διαφωνώ με τις αποφάσεις του»

Διαβάστε ακόμα