Παρέδωσαν τὴν πρωτοκαθεδρίαν εἰς τὸν Μόσχας!

Share:

Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου, Δρ. Ἱστορίας

Ὅσες μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καὶ δὲν ἔχουν μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας εἶναι κανονικές; Μὲ ποιὰ ἔννοια; Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί ἔχουν κάνει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος· ἔτσι ἀποκόπηκε καὶ τὸ ὀρθόδοξο μέχρι τότε Πατριαρχεῖο Ρώμης τὸ 1054 ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία!

Ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς κανονικότητας, ποὺ εἶναι βέβαια κεφαλαιώδους σημασίας, πόσο τραγικὲς μορφὲς εἶναι ἀμφότεροι, ὅταν ἐξακολουθοῦν νὰ διατείνονται ὅτι, παπικῷ τῷ τρόπῳ, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παραμένει πρῶτος! Πρῶτος ποῦ; Στὴν Κωνσταντινούπολη; Ἄντε καταχρηστικῶς -λόγῳ τῶν δοξασιῶν ποὺ ἐπέβαλε στὴν Κρήτη- πρῶτος στὰ 10-15 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων. Δὲν βλέπουν ὅτι ἐξυπηρετώντας τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα παρέδωσαν τὴν πρωτοκαθεδρία τῆς ὀρθοδοξίας στὸν Μόσχας; Ἀλεξάνδρεια, Ἱεροσόλυμα, Ἀντιόχεια, Κύπρος, Ἀλβανία καὶ ὅλες οἱ σλαβικὲς Ἐκκλησίες ποιὸν θὰ ἀναγνωρίζουν ὡς πρῶτο, ὅταν καταγνωστεῖ σχισματικὸς ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος λόγω τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς σχισματικούς; Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἂν ἀκολουθώντας τὴν αἵρεση τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ ὅλες οἱ ἄλλες ἑλληνοορθόδοξες Ἐκκλησίες συμπαραταχθοῦν μὲ τὸν ἀντικανονικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο γιὰ ἐθνικοὺς λόγους, πάλι τὰ 200 καὶ πλέον ἑκατομμύρια τοῦ σλαβορθόδοξου κόσμου ποιὸν θὰ ἀναγνωρίζουν ὡς πρῶτο; Ἐκεῖ ποὺ ἤμασταν ἔστω θεωρητικά, ἔστω τιμητικὰ πρῶτοι στὴν Ὀρθοδοξία, ἡ Ἀμερικὴ καὶ οἱ φωστῆρες Βαρθολομαῖος-Ἱερώνυμος μᾶς ἔκαναν τελευταίους, πρώτους μόνο στὸ μυαλό μας.

Πόσο τραγικὰ ἐμφανὴς εἶναι ἡ ἔλλειψη ἑνὸς ἔστω Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ἄσχετα μὲ τὴν ἐπαμφοτερίζουσα στάση του σὲ ὁρισμένα ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ ζητήματα, εἶχε τουλάχιστον μία εὐρύτητα πνεύματος ποὺ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀναλύει τὴν διεθνῆ πραγματικότητα καὶ νὰ πολιτεύεται ἀναλόγως. Πόσο προφητικὴ μοιάζει στὴν σημερινὴ τραγικὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ προσπάθειά του νὰ τὴν καταστήσει πραγματικὰ καὶ ἐξολοκλήρου αὐτοκέφαλη; Θυμᾶστε τότε τὸν οἰκουμενιστικὸ Πατριάρχη πῶς ἑτοιμάστηκε νὰ διακόψει τὴν κοινωνία μαζί του καὶ ἔβαλε καὶ ὅλα τὰ ὄργανά του στὴν Ἑλλάδα νὰ τὸν πολεμήσουν; Καὶ τί ἀντιπολίτευση τοῦ ἀσκοῦσε τότε ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος; Πόσα θὰ εἴχαμε γλυτώσει… Καὶ σίγουρα αὐτὸν τὸν τελευταῖο οὐκρανικὸ πειρασμό.

Καὶ μία πρόβλεψη: ὁ Μόσχας θὰ εἶναι ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς ὁ πρῶτος στὴν Ὀρθοδοξία, εἴτε γίνει ἡ Πανορθόδοξος εἴτε ὄχι. Ἡ ζημιὰ ποὺ προκάλεσε στὸν Ἑλληνισμὸ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος εἶναι ἀνήκεστος. Κι ἂς γράφουν μερικοὶ παραδοσιακοὶ θεολόγοι ὅτι καὶ ὁ Μόσχας εἶναι οἰκουμενιστὴς (εἶναι, ἀλλὰ καμία σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα δὲν ἔχει ἡ ἐξίσωσή του ὡς πρὸς τὸν οἰκουμενισμὸ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο). Ὁ Μόσχας οὔτε συγκοινωνεῖ μὲ σχισματικοὺς οὔτε, καὶ τὸ κυριότερο, ὑπέγραψε τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς Κρήτης. Ὡς ἐκ τούτου, καὶ μπροστὰ τουλάχιστον στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο εἶναι ὀρθοδοξότατος!

Τέλος, τί μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς οἱ λαϊκοί; Πέρα ἀπὸ τὴν προσευχή μας, νὰ μὴ ρίχνουμε οὔτε ἕνα λεπτὸ στὸ παγκάρι τῶν μητροπόλεων ποὺ συγκοινωνοῦν μὲ τοὺς σχισματικούς. Ἀλήθεια, οἱ παλαιοημερολογίτες ἢ οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας εἶναι πιὸ σχισματικοί; Ἢ γιὰ νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς, ἂν οἱ σχισματικοί τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἐκκλησία, τότε οἱ παλαιοημερολογίτες, γιατί δὲν εἶναι;

Previous Article

Η Ορθόδοξη Εκκλησία υπό τον Ονούφριο είναι περισσότερο “αυτοκέφαλη” από την ψευτοαυτοκέφαλη “Εκκλησία” του Επιφανίου

Next Article

Πανθρησκειακὸν Συνέδριον εἰς Ἀθήνας

Διαβάστε ακόμα