Παραμένει τὸ ἐνδεχόμενον κατατμήσεως τῆς Αὐστραλίας!

Share:

Ὁ νέος Αὐστραλίας εἰς συν­έντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὡμολόγησεν ὅτι ἦτο θετικὸς διὰ τὴν κατάτμησιν. Καίτοι αὐτὴ ἀπεφεύχθη πρὸς τὸ παρόν, τὸ Φανάρι εἶναι ἐκεῖνο ποὺ θὰ λάβη ὡς φαίνεται τὴν τελικὴν ἀπόφασιν. Θὰ ἐρωτηθῆ τὸ ποίμνιον; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἔθνος» τῆς 2ας Ἰουνίου 2019:

«-Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ σας ὑπῆρχε ἔντονη φηµολογία ὅτι πρόθεση τοῦ Πατριάρχη ἦταν ἡ κατάτµηση τῆς Ἀρχ. Αὐστραλίας. Θεωρεῖτε ἐφικτὸ ἕνα τέτοιο σενάριο; Τὸ ἐγχείρηµα αὐτὸ ἐφαρµόστηκε στὴν Ἀρχ. Ἀµερικῆς.

-Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ σκέψη. Ὅµως, γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ χρειάζεται µελέτη καὶ πολλὴ προσοχή, διότι βεβιασµένες κινήσεις µποροῦν νὰ δηµιουργήσουν προβλήµατα καὶ ἀνεπανόρθωτη ζηµιὰ στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ στὸ ἴδιο τὸ Πατριαρχεῖο. Ὀφείλω νὰ ὀµολογήσω ὅτι στὸ ἄκουσµα τῆς δηµιουργίας µητροπόλεων ἤµουν καὶ ἐγὼ θετικός. Μετὰ τὴν ἐκλογὴ µου, ὅµως, ἐπικοινώνησαν µαζὶ µου πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Αὐστραλία καὶ τὸ πρῶτο πρᾶγµα ποὺ µοῦ ἔλεγαν ἦταν νὰ εὐχαριστήσω τὸν Πατριάρχη ποὺ δὲν κατάτµησε τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας. Αὐτὸ µἐ προβληµάτισε πολύ. Γι’ αὐτὸ τώρα εἶµαι συγκρατηµένος. Θέλω νὰ ἐγκατασταθῶ στὴν Αὐστραλία… Θὰ πάω, θὰ µελετήσω τὰ δεδοµένα µἐ ἐκκλησιολογικὰ καὶ ὄχι ὑποκειµενικὰ κριτήρια, καὶ θὰ καταθέσω τὶς σκέψεις µου στὸν Πατριάρχη µας. Ἡ Ἐκκλησία τελικῶς θὰ ἀποφασίσει τὸ καλύτερο».

Previous Article

Διδασκαλία γιόγκα σε ορθόδοξη ενορία του Λονδίνου!

Next Article

Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Μαυροβούνιον;

Διαβάστε ακόμα