ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΥΧΑΙ

Share:

Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Παν­ελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Π.Ο.Ε.) εὔχονται εἰς ὅλους τό ἄκτιστον φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά ἀναμορφώνη τάς ὑπάρξεις μας.

● Ἐπίσης γνωστοποιεῖ ὅτι λό­γῳ τῶν ἀργιῶν τοῦ Πάσχα, ἡ ἐφημερὶς δὲν θὰ κυκλοφορήση τὴν ἑπομένην ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου (Παρασκευὴν 3.5.2018), ἀλλὰ τὴν μεθεπομένην Παρασκευὴν 10.5.2018.

● Τὸ Βιβλιοπωλεῖον, ὅμως, θὰ παραμείνη ἀνοικτὸν καὶ θὰ λειτουργῆ ὅλας τὰς ἐργασίμους ἡμέρας.

Previous Article

Σκέψεις για την πρόσφατη καταστροφή της «Παναγίας των Παρισίων»

Next Article

ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΩΝ ΤΙΣ ΕΞ «ΑΔΟΥ» ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ;

Διαβάστε ακόμα