«Ποιὸς παραβιάζει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μακαριώτατε;»

Share:

Παραθέτομεν τὴν ἀπάντησιν τῶν Σεβ. Λεμεσοῦ, Κύκκου καὶ Ταμασοῦ τῆς 16 Δεκεμβρίου 2019 ἀναφορικὰ μὲ συνέντευξιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου εἰς τὴν Ἐφημερίδα «Πολίτης» τῆς ἰδίας ἡμέρας:

«Δὲν νομίζομε ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, περὶ «οὐδετερότητας» στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα, εἶχε τὴν ἔννοια τῆς διακοπῆς τῆς Εὐχαριστηριακῆς Κοινωνίας ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης ἐκκλησιαστικῆς σχέσης, τόσο μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὅσο καὶ μὲ τὴν ὁμόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.

Ἡ «οὐδετερότητα», τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ὁ Μακαριώτατος, ἀναφέρεται στὴν τοποθέτησή μας, ὡς Ἐκκλησίας Κύπρου, στὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο προέκυψε μὲ τὴν παραχώρηση, παρὰ τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ τὴν ὑπάρχουσα ἐκκλησιαστικὴ εὐταξία, Αὐτοκεφάλου, στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, καὶ μάλιστα στὴν ἀνάδειξη ἑνὸς μὴ κανονικῶς χειροτονημένου κληρικοῦ, ὡς Προκαθημένου τῆς ἐν λόγω Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κανονικῶς ὑπάγεται στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας.

Ἀντιστρέφοντας τὸν λόγο, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς «ἐπιπλήξεις» τοῦ Μακαριωτάτου, πρὸς τὸ πρόσωπό μας, ἐπειδὴ συνδιοργανώσαμε μὲ τὸ Συνοδικὸ Γραφεῖο Μοναχισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Συνέδριο γιὰ τὸν Μοναχισμό, διερωτόμαστε, γιατί ὁ Μακαριώτατος δὲν τήρησε τὴν ἴδια στάση καὶ συμπεριφορὰ γιὰ τὴ μετάβαση στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ὡς ἐκπροσώπου, μάλιστα, τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, στὴ Θρονικὴ Ἑορτὴ (30/11/2019) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος συλλειτούργησε καὶ μὲ τὸν Μητροπολίτη Τσερνίγιβ καὶ Νίζνας Εὐστράτιο, ἐκπρόσωπο, τῆς δῆθεν Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Αὐτό, Μακαριώτατε, ἀποτελεῖ ναὶ ἢ ὄχι παραβίαση τῆς περὶ «οὐδετερότητας» ἀπόφασης τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου στὸ ὑπὸ ἀναφορὰ ζήτημα;

Ἡ ἐν λόγω συμμετοχὴ καὶ ἐκπροσώπηση, ὅπως δημοσιεύθηκε, τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, πῶς ἑρμηνεύεται ἀπὸ τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστομο Β’;

Τὸ Μοναστικὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπὸ τὶς τρεῖς Μητροπόλεις Λεμεσοῦ, Κύκκου καὶ Ταμασοῦ καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Μοναχισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, στὶς 28 καὶ 29 Νοεμβρίου 2019, καὶ τὸ ὁποῖο ἦταν προγραμματισμένο, ὡς συνέχεια παρομοίου Συνεδρίου, (τοῦ 2018), διερωτόμαστε, πῶς διασυνδέεται μὲ τὴ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου περὶ οὐδετερότητάς μας στὴν οὐκρανικὴ κρίση;

Παρακάμπτομε, γιατί θέλομε νὰ σεβόμαστε τοὺς ἑαυτούς μας, τοὺς ἄστοχους, ἂν ὄχι ἀνοίκειους, χαρακτηρισμοὺς τοῦ Μακαριωτάτου πρὸς τὰ πρόσωπά μας, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀπάδουν, δυστυχῶς, πρὸς τὸ ὅλο ἐκκλησιαστικὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ χαρακτηρίζει τὴν ἀναστροφή μας».

Previous Article

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς συμπαρίσταται στον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου

Next Article

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως κήρυξ τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ

Διαβάστε ακόμα