Ποῖον στηρίζει ἡ Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου;

Share:

Πολλὰ τὰ κέρδη τῆς Ἱ. Μονῆς, ἡ ὁποία ἀπασχολεῖ πλῆθος ἐργαζομένων. Καλύτερα ἂς δώση εἰς τὴν δημοσιότητα τοὺς ἰσολογισμοὺς, ὥστε νὰ μὴ ταράσσωνται συνειδήσεις. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα thenewspaper.gr τῆς 20ῆς Μαΐου 2019:

«…Ὅπως εἶναι γνωστὸ στοὺς κύκλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν περιοχή μας καὶ ἔχει ἀναθέσει σὲ Βολιώτη τὴν εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς ἐργατῶν, συνεργείων καὶ πρώτων ὑλῶν. Ὁ Κώστας Σκύλλας, πατέρας τῆς ὑποψήφιας δημοτικῆς συμβούλου Βόλου μὲ τὸν συνδυασμὸ τοῦ Ἀχιλλέα Μπέου, Σταυρούλας Σπύρου, εἶναι ἐκεῖ­νος ποὺ κάνει τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑλικῶν γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῆς Μονῆς.

Σύμφωνα μὲ ὅσα εἶπε ὁ ἴδιος στό TheNewspaper.gr, στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπασχολοῦνται σὲ καθημερινὴ βάση περισσότεροι ἀπὸ 130 ἐργαζόμενοι ἀπὸ τὸν Βόλο, ἐνῷ ὁ τζίρος ποὺ κάνει κάθε χρόνο στὶς ἐπιχειρήσεις τῆς Μαγνησίας τὸ μοναστήρι ἀγγίζει τὸ ποσὸ τῶν 9.000.000 ἑκατομμυρίων εὐρώ! Μάλιστα, ὅπως τονίζει ὁ ἴδιος, παλιότερα τὸ ποσὸ αὐτὸ ξεπερνοῦσε τὰ 12.000.000 εὐρώ!

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κάθε δίμηνο ἀποπλέει ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Βόλου ἕνα φορτηγὸ πλοῖο, τὸ ὁποῖο μεταφέρει στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία πρῶτες ὗλες (σίδερα, οἰκοδομικὰ ὑλικά, τρόφιμα κ.ἄ.), ἐνῷ μεγάλες ποσότητες φτάνουν στὴ Μονὴ ὁδικῶς σὲ ἑβδομαδιαία βάση…».

Previous Article

Ἰεροσολύμων: Εἴμεθα «ὁ ἐγγυητὴς τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας»

Next Article

Xριστιανοί υπό εξαφάνιση στο Ιράκ

Διαβάστε ακόμα