ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΗΜΕΡΑ Ε

Παντοκράτορας