ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΑ Ζ 2

Παντοκράτορας