Πότε θὰ τοποθετηθῆ ἡ Ἱ. Κοινότης διὰ τοὺς αὐτοχειροτονήτους;

Share:

Εἰς τὸν τόπον ποὺ ἐτηρεῖτο πάντοτε ἡ ἀκρίβεια, τὸ Ἅγιον Ὄρος, σήμερα κάποιοι φοβοῦνται τὸν Πατριάρχην καὶ κάποιοι εἶναι ὁμόφρονες αὐτοῦ, ὥστε νὰ μὴ ὁμολογῆται μὲ παρρησία ἡ ἀταλάντευτος γραμμὴ εἰς τὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς διευκρινίσουν τουλάχιστον τί συμβαίνει μὲ τοὺς αὐτοχειροτονήτους: συλλειτουργοῦν μαζί τους; τοὺς κοινωνοῦν; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 5ης Ἰουνίου 2019:

«Ἁγιορεῖτες ζητοῦν ἀπὸ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Οὐκρανία νὰ ἐπιβεβαιώσουν ἐγγράφως τὴν ὑπαγωγή τους στὸ UOC, στὴν κανονικὴ δηλαδὴ ἐκκλησία ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο.

Σύμφωνα μὲ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἡγούμενοι μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ζήτησαν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο νὰ ἐκδώσει πιστοποιητικὰ προσκυνητῶν τῆς UOC ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ὑπαγωγή τους στὴν κανονικὴ Ἐκκλησία.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐγκύκλιο τῆς Μητροπόλεως Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας τῆς κανονικῆς δηλαδὴ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὅλοι οἱ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Οὐκρανία ποὺ πηγαίνουν στὸ Ἅγιο Ὅρος θὰ πρέπει νὰ φέρουν μαζί τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνηθισμένα ἔγγραφα γιὰ τέτοια ταξίδια (διαβατήριο κλπ)καὶ ἕνα πιστοποιητικὸ ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπαγωγή τους στὴν κανονικὴ ἐκκλησία.

Ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἔγγραφο ποὺ ἐστάλη σὲ κάθε ἐπαρχιακὸ ἐπίσκοπο τοῦ UOC, αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία προέρχεται ἀπὸ τοὺς μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους:

«Τὸ Γραφεῖο τῆς Μητρόπολης τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σᾶς ὑποδεικνύει τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριώτατου Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἀπαντώντας στὸ αἴτημα τῶν ἡγουμένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ λαϊκοί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι θὰ πᾶνε σὲ προσκύνημα στὸ Ἅγιο Ὄρος, πρέπει νὰ ἔχουν πιστοποιητικὸ συγγένειας μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Τὸ πιστοποιητικὸ ποὺ ἀναφέρει τὴν περίοδο παραμονῆς πρέπει νὰ εἶναι γραμμένο σὲ ἐπιστολόχαρτο τῆς Ἐπαρχιακῆς Διοίκησης, ὑπογεγραμμένο ἀπὸ τὸν Ἐπαρχιακὸ Ἐπίσκοπο καὶ σφραγισμένο».

Ὑπενθυμίζεται πὼς ἤδη δύο φορὲς οἱ Ἁγιορεῖτες ἔχουν βρεθεῖ σὲ πολὺ δύσκολη θέση καθὼς ἄλλες μονὲς ὑποδέχτηκαν Οὐκρανοὺς κληρικοὺς τῆς νέας Ἐκκλησίας, ἄλλες συλλειτούργησαν μαζί τους, ἀλλὰ ἄλλες πάλι τοὺς ἔκλεισαν τὶς πόρτες.

Ἡ Ἱερὰ Κοινότητα δὲν ἔχει λάβει ἐπίσημη θέση, ἐνῶ Ἁγιορεῖτες ἡγούμενοι ἔδωσαν τὸ παρόν στὴν ἐνθρόνιση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς νέας Ἐκκλησίας Ἐπιφάνιου, ὡς μέλη τῆς πατριαρχικῆς ἀντιπροσωπίας».

Previous Article

Ἐξελέγη ἀπρόσμενα νέος Θυατείρων

Next Article

Ἀνεξέλεγκτα οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα εἰς τὴν Σκανδιναυΐαν!

Διαβάστε ακόμα