Σεβ. Φωκίδος, προδίδεσθε

Share:

Εἰς ἀνακοίνωσίν του ὁ Σεβ. Φωκίδος αὐτοπαραδίδεται εἰς τὸν Πατριάρχην Κων/λεως ἄνευ ὅρων. Συμφωνεῖ δηλαδὴ νὰ δίδεται ἡ Θ. Κοινωνία εἰς Οὐνίτας; Συμφωνεῖ ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται νὰ ἄρη τὸ Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Συμφωνεῖ ὅτι εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων»; «Τὸ αἷμα νερὸ δὲν γίνεται» τὸ γράφει ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ Ἱ. Κανόνες ἢ οἱ Ἅγιοι Πατέρες; Παραθέτομεν τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς 18ης Ἰουλίου 2019:

«Ἔγινα κοινωνὸς ἀπὸ τὰ ΜΜΕ διαφόρων ἐπισκέψεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων ἀδελφῶν ἀρχιερέων ἀπὸ τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅπου ἐπιχειρεῖται ἕνας ἔμμεσος-ἂν ὄχι ἄμεσος- «ἐκβιασμὸς» ὑπὸ τύπον «ὑπενθύμισης» ἢ ἀνάμειξης τοῦ ζητήματος τῶν ἀδελφῶν τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου καὶ περὶ διάσπασης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ ζητημάτων ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας καὶ περὶ δῆθεν ἀστόχων ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας.

Ἐπὶ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐπικίνδυνων γιὰ τὴν Ἀλήθεια πληροφοριῶν καὶ ἐπικαλούμενος τὴν ἀρχιερατική μου συνείδηση καὶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἄλλους ἀδελφοὺς Ἱεράρχες δηλώνω πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι σύσσωμη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, βρισκόμαστε συνηνωμένοι μὲ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, τὴν Μητέρα Ἐκκλησία ὅλων, καθὼς ἀπὸ ἐκεῖ λάβαμε τὴν ἀξία τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ δὲν εἴμαστε ἀγνώμονες, διότι ἐκεῖ χτυπᾶ ἡ καρδιὰ τοῦ Γένους μας, καὶ διότι αὐτὸ διδάσκει ἡ ὑγιὴς ἐκκλησιολογία ποὺ διδαχθήκαμε κοντὰ σὲ ὄντως ἁγίους ἀνθρώπους.

Καμία ἔξωθεν παρέμβαση δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτύχει νὰ ἀλλάξει τὸ ἀκλόνητο αὐτὸ φρόνημά μας. Εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ τὴν πηγὴ τῆς εὐσεβείας μας καὶ στηρίζουμε ἀνυποχώρητα τὶς θέσεις, τὶς εὐθύνες καὶ ὅσα οἱ Θεῖοι καὶ Ἱεροὶ Κανόνες καὶ ἡ διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν παραδώσει μὲ πολλὴ σοφία στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη!

Τὸ αἷμα νερὸ δὲν γίνεται! Ὅπως ἐπίσης δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνονται ἁπλὸ «νερὸ» καὶ τὰ βαπτιστικὰ νάματα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὁδήγησε στὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ στὸν πολιτισμὸ τοὺς ἀδελφούς μας τῶν μὴ Πρεσβυγενῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ταῦτα τὰ ὀλίγα πρὸς ἀποκατάσταση τῆς συνείδησης τῶν πιστῶν μας καὶ πρὸς ἀποφυγὴν ἔξωθεν ἐπιρροῶν. Στῶμεν καλῶς!».

Previous Article

Ἡ ἀνατομία τῆς οἰκουμενιστικῆς «ἀγαπολογίας»

Next Article

Μακάβριον: Κομποστοποιοῦν τὰ σώματα τῶν νεκρῶν!

Διαβάστε ακόμα