Σκάνδαλον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Σεβ. Δημητριάδος;

Share:

Φαίνεται πὼς οἱ φορολογούμενοι καλοῦνται νὰ πληρώνουν τὰ μεταπατερικὰ φληναφήματα τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Σεβ. Δημητριάδος. Καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν μετ’ ὀλίγας ἡμέρας ἀπερχόμενον Ὑπ. Παιδείας, ποὺ δὲν κατέρχεται ὡς ὑποψήφιος δι’ εὐνοήτους λόγους! Ὅ,τι προλάβωμεν… Ἂν ὁ Σεβ. Δημητριάδος δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ συντηρήση τὴν Ἱ. Μητρόπολιν δεχόμενος ἄλλοτε τὴν βοήθειαν τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ ἄλλοτε ἐκζητῶν ἐπιχορηγήσεις τοῦ κράτους, τότε νὰ παραιτηθῆ, διὰ νὰ ἀναλάβη κάποιος ποὺ τουλάχιστον νὰ γνωρίζη ὀρθόδοξα γράμματα. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα thriskeftika.blogspot.com τῆς 19ης Ἰουνίου 2019:

«Μὲ χθεσινὴ (18/06/2019) ἀπόφασή του ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προχώρησε σὲ ἀνακαθορισμὸ τοῦ ὕψους τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου γιὰ τὸ οἰκ. ἔτος 2019, ὥστε ἡ συνολικὴ ἐπιχορήγηση νὰ φτάνει στὰ 100.000€. Μὲ σημερινὴ (19/06/2019) νέα ἀπόφασή του ὁ Ὑπουργὸς ἐπιχορηγεῖ ἐπιπλέον ἀπευθείας τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος μὲ 18.000€.

Στὸ θέμα τῆς σχετικῆς ἀπόφασης μάλιστα σημειώνεται ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ 1η ἐπιχορήγηση καὶ ἑπομένως μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι θὰ ὑπάρξει καὶ 2η. Ἄλλωστε μὲ ἄλλη ἀπόφασή του στὶς 08/05/2019 ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας εἶχε καθορίσει τὸ ὕψος τῆς (συνολικῆς;) ἐπιχορήγησης τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος στὰ 20.000€.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατί δίνεται μία τέτοια εἰδικὴ ἐπιχορήγηση στὴ συγκεκριμένη Μητρόπολη καὶ ὄχι σὲ ἄλλες ποὺ ἀσφαλῶς ἀντιμετωπίζουν πολὺ πιὸ ὀξυμένα οἰκονομικὰ προβλήματα.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὅπως καὶ στήν ἐπιχορήγηση πρὸς τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπου­δῶν ἔτσι καὶ στὴν τωρινὴ πρὸς τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος ἀπευθείας, αὐτὴ βαρύνει τὸν ἴδιο λογαριασμὸ καὶ συγκεκριμένα τὸν ΑΛΕ 2310802894 τοῦ Εἰδ. Φορέα 1019-202-0000000 «Γενικὴ Γραμματεία θρησκευμάτων»».

Previous Article

Ἐκτεθειμένος ὁ ΟΗΕ διὰ τὸ Κυπριακόν

Next Article

Φωτογραφίζονται μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον

Διαβάστε ακόμα