«Σχισματικὸς» ὁ Κιέβου Ὀνούφριος καὶ κανονικὸς ὁ «Πατριάρχης» Φιλάρετος!

Share:

Εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν εἰς Οὐκρανοὺς δημοσιογράφους ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὑπεστήριξεν ὅτι μία Ἐκκλησία ὑπάρχει, αὐτὴ ὑπὸ τὸν κ. Ἐπιφάνιον, δηλ. ὁ Κανονικὸς Κιέβου Ὀνούφριος εἶναι κατὰ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον σχισματικός! Συμπεριλαμβάνει εἰς τὴν ἑνότητα καὶ τὸν Οὐνίτην κ. Ποροσένκο, εἰς τὸν ὁποῖ­ον μετέδωσε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια; Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα fanarion.blogspot.gr:

«Ὅπως ἔχουμε ὑποστηρίξει, δὲν ὑπάρχουν πλέον σχίσματα στὴν Οὐκρανία, ἐπειδὴ ὅλοι οἱ πιστοὶ ἔχουν ἀποκατασταθεῖ σὲ κοινωνία μὲ τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, πιστὸ στὴν κανονικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας, ἄσκησε αὐτὸ τὸ δικαίωμα, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴ χάρη τῆς ἑνότητας μὲ βάση τὴν ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Παύλου: “εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων”. Ὅσο γιὰ τὸν Φιλάρετο, ἀποκαταστάθηκε στὴν ἐπισκοπική του ἀξία ὡς Μητροπολίτης πρώην Κιέβου. Τὸ λεγόμενο «Πατριαρχεῖο Κιέβου» δὲν ὑπάρχει καὶ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε. Σήμερα ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Οὐκρανίας βρίσκεται σὲ κανονικὴ κατάσταση».

Previous Article

«Ξεπεσμός»: Παρέλαβον «Ἅγιον Φῶς» ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς παπικούς!

Next Article

Απάντηση του Κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!» στα «ELLΙNIKA ΗOAXES»

Διαβάστε ακόμα