Τέλος εἰς τὴν ἀναγραφὴν τοῦ Θρησκεύματος (καὶ) εἰς τοὺς σχολικοὺς τίτλους!

Share:

ΑΛΛΟ ἕνα ἀκόμη ἑλληνορθόδοξο «κάστρο» κατεδάφισε ἡ μαρξίζουσα κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πρὶν εἰσέλθει στὸ «χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας». Τὴν ἀπάλειψη ἀπὸ τοὺς τίτλους σπουδῶν τοῦ θρησκεύματος! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἀπολυτήριοι τίτλοι χωρὶς ἀναγραφὴ θρησκεύματος καὶ μὲ ἀναφορὰ τοῦ ἐπωνύμου τοῦ πατέρα ἀλλὰ καὶ τῆς μητέρας θὰ παίρνουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς οἱ ἀπόφοιτοι μαθητές. Συγκεκριμένα, στὰ ἀπολυτήρια ποὺ θὰ πάρουν γιὰ αὐτὴ τὴν σχολικὴ χρονιὰ οἱ μαθητὲς δὲν θὰ ἀναφέρεται τὸ θρήσκευμά τους, ἐνῷ δίπλα στὸ ἐπώνυμο τοῦ πατέρα θὰ προστεθεῖ καὶ αὐτὸ τῆς μητέρας, τὸ ὁποῖο πρὶν δὲν ὑπῆρχε. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θρήσκευμα, αὐτὸ θὰ ἀναγράφεται μόνο ἐφόσον ὑπάρχει πρῶτα σχετικὴ ὑπεύθυνη δήλωση. Γιὰ τὰ ἀπολυτήρια ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἀναφέρει: “Στοιχεῖα ποὺ δὲν ἀναγράφονται στὶς ταυτότητες ἤ στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης δὲν καταχωρίζονται στὰ ὑπηρεσιακὰ βιβλία καὶ ἔντυπα, ἐκτὸς ἂν δηλώνονται μὲ ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ ν. 1599/1986 (Α΄ 75) τῶν γονέων ἢ τοῦ/τῶν κηδεμόνα/ων τοῦ/τῆς μαθητῆ/τριας”» (Ἱστ. Τὰ Νέα)! Τὸ μῖσος τῶν ἀθεϊστῶν γιὰ τὴν θρησκευτικὴ πίστη τοὺς ὁδηγεῖ σὲ ἀπίστευτες ἀκρότητες, ὅπως ἡ προαναφερόμενη. Ὅταν ἀκοῦν γιὰ πίστη στὸ Θεό, κυριολεκτικὰ δαιμονίζονται! Μὲ αὐτή της τὴν ἐνέργεια ἡ ἀπερχόμενη χριστιανομάχος κυβέρνηση, προσ­έφερε μία ἀκόμα «ὑπηρεσία» στοὺς ἐντολοδόχους της, τοὺς ἀφανεῖς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας! Ἄ, καὶ μία λεπτομέρεια: Ἡ ἀναγραφὴ τοῦ ἐπωνύμου καὶ τῆς μητέρας στοὺς σχολικοὺς τί­τλους δὲν ἐξυπηρετεῖ καμιὰ «δικλεῖδα ἀσφαλείας». Τὸ κάνουν, γιὰ νὰ τὸ «χωνέψουμε», ὅτι τὸ ἀνδρόγυνο δὲν ἀποτελεῖ «σάρκα μία», ὅπως διδάσκει ἡ «σκοταδιστικὴ Ἐκκλησία», ἀλλὰ μία ἁπλὴ σχέση, νομικῆς φύσεως! Ἄλλη μία κρυφὴ «τορπίλη» στὰ θεμέλια τῆς οἰκογένειας!

Previous Article

Ἐσπευσμένα προεκλογικὰ ἐγκαίνια τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους!

Next Article

Γνωμοδότηση – βόμβα στο Βερολίνο για τις γερμανικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα!

Διαβάστε ακόμα