Τί συμβαίνει εἰς τοὺς Ἁγ. Ἰσιδώρους;

Share:

Προσφάτως ἐκυκλοφορήθη εἰς τὸ διαδίκτυον ἡ ἑξῆς εἴδησις: «Διαβάστε τὴ θαυματουργὴ προσευχὴ τοῦ Ἰούδα Θαδδαίου. Σταύρωμα μὲ τὸν θαυματουργὸ σταυρὸ στοὺς Ἁγίους Ἰσίδωρους στὸ Λυκαβηττό. Ἔφτασε ἡ μεγάλη γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου καὶ ἤδη ἀπὸ χθὲς πλήθη λαοῦ καταφθάνουν στοὺς Ἁγίους Ἰσίδωρους στὸ Λυκαβηττό».

Ποῖος προωθεῖ τοιαῦτα δημοσιεύματα; Θαυματουργικὸς Σταυρὸς ὑπάρχει ἀποκλειστικὰ εἰς τοὺς Ἁγίους Ἰσιδώρους; Ἂν ὁ ἱερεὺς ἐκεῖ δὲν προτίθεται νὰ ἀντιταχθῆ εἰς τοιαῦτα ἄρθρα, ποὺ δυσφημίζουν τὴν πίστιν μας, καθὼς καλλιεργοῦν τὴν θρησκοληψίαν, τότε ὀφείλει νὰ ἐπέμβη ἄμεσα ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή. Αὐτὸ ἐπιθυμοῦν κάποιοι, νὰ συρρέουν πλήθη ἀνθρώπων ποὺ εἰς τὸν πόνον καὶ τὴν δυσ­τυχίαν τους παρασύρονται ἀπὸ δημοσιεύματα, τὰ ὁποῖα μόνον ἀθῶα δὲν εἶναι; Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτά, καθὼς ἔχουν καταφθάσει ποικίλαι καταγγελίαι εἰς τὸν «Ο.Τ.», πού διερευνῶνται δημοσιογραφικῶς.

Οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ νὰ γνωρίζουν ὅτι «ὅ,τι λάμπει δὲν εἶναι χρυσὸς» καὶ νὰ εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικοὶ, διότι πολλάκις περιπτώσεις ἐξαπατήσεων ἀλλὰ καὶ σκανδάλων συγκεκριμένων ρασοφόρων ἀπασχολοῦν τὸ πανελλήνιον ἐπὶ ζημίᾳ ὄχι μόνον εὐλαβῶν ψυχῶν ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Previous Article

O Επίσκοπος Αμορίου εγκαλεί τον κ. Βελόπουλο για τις «επιστολές του Ιησού»

Next Article

Πρὸς ἁγιοκατάταξιν ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος

Διαβάστε ακόμα