Τὰ «ἀτυχῆ» τῶν Ἐπισκόπων

Share:

Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 26ης Ἰουλίου 2019:

«Ἐγκαινιάζοντας νέο ἦθος στὴ Μητρόπολή του, ὁ Περιστερίου Κλήμης κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ κοιμητήριο ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς ἱερεῖς νὰ «ξηλώσουν» τὰ παγκάρια ποὺ χρόνια τώρα εἶχαν στηθεῖ γιὰ τὰ συσσίτια καὶ τὸ γηροκομεῖο, βάζοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τέλος (καὶ) στὴν «ἐμπορευματοποίηση» τοῦ πένθους. Τὸ δεύτερο πρᾶγμα ποὺ ἔκανε εἶναι νὰ καταργήσει τὴ περιφορὰ τοῦ δίσκου τῆς Κυριακῆς (ἐπιτρέπει μονάχα ἐκείνους ποὺ βγαίνουν στὰ πανηγύρια τῶν ναῶν καὶ αὐτοὺς ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο). Καὶ ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, οἱ πιστοὶ ἐπικρότησαν τὶς ἐνέργειές του… «Πρωτάκουστο πρᾶγμα νὰ ὑπάρχει κυλιόμενο παγκάρι μὲ ρόδες στὸ κοιμητήριο. Ἐπιτρέπεται ὅταν ὁ ἄλλος χάνει τὸν ἄνθρωπό του νὰ βλέπει αὐτὴ τὴ κατάσταση; Ὄχι!», λέει ὁ ἱεράρχης τονίζοντας ὅτι «στὴν Ἐκκλησία συμμετέχουμε καὶ προσφέρουμε ὅ,τι ποθεῖ ἡ καρδιά μας, ἀπὸ τὸ τίποτα μέχρι ἕνα εὐρώ. Ὅ,τι θέλουμε, ὄχι νὰ ἔχουμε τὰ παγκάρια καὶ τοὺς δίσκους. Τὸ δόγμα καὶ ἡ φιλοσοφία μου εἶναι δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Ἔτσι ἐπιθυμῶ νὰ διακονήσω». Ὁ δὲ μητροπολίτης Τριφυλίας Χρυσόστομος πρὶν ἀπὸ περίπου ἕνα χρόνο ἀπαγόρευσε τὰ «τυχερά», μία πού, ὅπως ἐξηγοῦσε στὴν ἐγκύκλιό του, εἶναι «ἀδιανόητο νὰ ἀπαιτοῦμε χρήματα» καὶ «οὐδεὶς ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλει χρήματα» στὰ ἱερὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας… Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἐπίσκοπος Θεσπιῶν Συμεὼν ἀναφερόμενος στὸ ζήτημα τοῦ παγκαριοῦ διευκρινίζει ὅτι «ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ προσφορὰ στὴν Ἐκκλησία δὲν μετριέται μόνο μὲ χρήματα», ἐνῶ στέκεται ἰδιαίτερα στὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τὴ δεινὴ οἰκονομικὴ θέση ποὺ βρίσκονται οἱ πιστοὶ «τελευταία ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικὰ τὸ ρεῦμα ἐθελοντισμοῦ. Καὶ αὐτὸ εἶναι συγκλονιστικό».

Καλὸν θὰ ἦτο οἱ Ἱεράρχαι νὰ μὴ δημοσιοποιοῦν τί πράττουν, διότι ἐκτίθεται ὁ προκάτοχός των καθὼς καὶ ἄλλαι Ἱ. Μητροπόλεις. Καλύτερον θὰ ἦτο νὰ καταστρώσουν ἕνα ὀργανωμένον πλάνον οἰκονομικῆς διαχειρίσεως δι’ ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν. Τέλος, νὰ σκεφθοῦν ὅτι αὐτοὶ λαμβάνουν δῶρα μίτρας καὶ ἐγκόλπια, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῶν πολυτέκνων ἐγγάμων ἱερέων δὲν θὰ βιοπορισθοῦν ὡς «ἐθελοντές»! Ὁ μακαριστὸς Σταγῶν, ὁ Νικοπόλεως κ.ἄ. ἔζων λιτῶς καὶ διεβίουν μόνον διὰ τοῦ μισθοῦ των.

Previous Article

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Next Article

Νέος τίτλος διὰ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως

Διαβάστε ακόμα