Τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας καὶ ὁ Οἰκουμενιστικὸς Συγκρητισμός

Share:

ΟΤΑΝ ὑπερασπιζόμαστε τὴν ἱεροκανονικότητα στὴν Οὐκρανία δὲν σημαίνει ὅτι ταυτιζόμαστε μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, διότι, (καὶ) αὐτὸ σέρνει, δυστυχῶς, «ἐπάξια» τὸν χορὸ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, ἀντάμα μὲ τὸ Φανάρι καὶ τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, μαζὶ μὲ μία πλειάδα ἐπισκόπων της Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ξεπεράσει δυστυχῶς τὰ ὅρια τῶν οἰκουμενιστικῶν συναναστροφῶν. Τελευταῖα ὁ ἰσχυρὸς ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων, συμμετέσχε σὲ διαθρησκειακὴ συνάντηση καὶ ἔκαμε ἀπαράδεκτες δηλώσεις. Δεῖ­­τε τὴν εἴδηση: «“Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικὸ οἱ ἐκπρόσωποι διαφορετικῶν θρησκειῶν νὰ συνεργάζονται γιὰ τὴν ἐπίτευξη εἰρήνης μεταξὺ ἀνθρώπων καὶ ἐθνῶν” ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων τὸ Νο2 τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας σὲ συνέντευξή του στὸ ZENIT, στὴν Κοινότητα τοῦ Sant’ Egidio κατὰ τὴν συνάντηση “Spirit of Assisi” στὴ Μαδρίτη. […] μιλώντας χθὲς στὸ ἀκροατήριο τῆς ἐκδήλωσης “Εἰρήνη χωρὶς σύνορα”, τόνισε πὼς “Οἱ ριζοσπαστικὲς ὁμάδες ὀργανώνουν τρομοκρατικὲς πράξεις ποὺ ἀπαιτοῦν τὴ ζωή χιλιάδων ἀπολύτως ἀθῴων θυμάτων… Τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀπάτης εἶναι τόσο μεγάλο, ποὺ οἱ τρομοκράτες ἐκτελοῦν τὶς πράξεις τους ἀκόμη καὶ κατὰ τὴ διάρκεια ἐκκλησιαστικῶν ἑορτασμῶν, ἀποδεικνύοντας τί εἴδους πνεῦμα τοὺς κυριεύει”» (Ἱστ. Κατάνυξη). Μητροπολῖτα Ἱλαρίωνα: σταματῆστε νὰ παραπληροφορεῖτε, ἡ θρησκευτικὴ τρομοκρατία ὀφείλεται, ἀφ’ ἑνὸς μὲν στὴν βία ποὺ διδάσκουν καὶ προωθοῦν οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὴν ἐκμετάλλευσή της ἀπὸ τοὺς ἡγήτορες τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, γιὰ νὰ προωθοῦν τὸ πανθρησκειακό τους ὅραμα, μέσῳ τῶν τρομοκρατικῶν χτυπημάτων!

Previous Article

Συζήτηση με τον αρχιεπίσκοπο Μπογιάρσκ κ.κ.Θεοδόσιο

Next Article

Ἐπίθεσις ἀναρχικῶν- ἀποκρυφιστῶν εἰς Ἱερὸν Ναόν!

Διαβάστε ακόμα