Φωτογραφίζονται μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον

Share:

Ἐπικριτικὸν σχόλιον ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 20ῆς Ἰουνίου 2019 σχετικῶς μὲ τὰς προεκλογικάς φωτογραφίσεις πολιτευτῶν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον. Βεβαίως, ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ ἐπιτρέπει εἶναι, διὰ νὰ καταδείξη ὅτι οἱ πολιτικοὶ πρέπει νὰ σέβωνται τὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ κακὸν ὅμως εἶναι ὅτι ὁ λαὸς ἐπηρεάζεται καὶ νομίζει ὅτι ὅσοι ἐπισκέπτονται τὸν Μακαριώτατον εἶναι καὶ πιστοὶ χριστιανοί. Πραγματικὰ χριστιανὸς πολιτικὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει πνευματικὴν ζωὴν καὶ εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ προγράμματός του εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Παραθέτομεν τὸ μέγιστον τμῆμα τοῦ σχολίου:

«Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν βλέπουμε τρεῖς φωτογραφίες ἀπὸ τὴ συνάντηση ὑποψήφιας βουλευτίνας τῆς Ν.Δ. μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Προσπαθῶ νὰ καταλάβω τὴ λογικὴ, μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχεται νὰ συμμετάσχει στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία ὑποψηφίων. Θεωρητικὰ ὑπάρχει πρόσχημα: ζητοῦν τὴν εὐχή του καὶ τὴ δίνει, τί ἄλλο νὰ κάνει; Μέχρι ἐδῶ, καλά. Οἱ κάμερες ὅμως γιατί εἶναι παροῦσες; Καὶ γιατί ἀνεβαίνουν οἱ σχετικὲς φωτογραφίες στὸ σάιτ iaath.gr; Στὸ κείμενο ὑπάρχει μία ἀληθοφανὴς ἑρμηνεία: ἡ ὑποψήφια θέλει νὰ κάνει δωρεὰν προεκλογικὴ συγκέντρωση μὲ καλλιτέχνες, στὴν ὁποία ὅσοι προσέρχονται μποροῦν νὰ δωρίσουν ροῦχα γιὰ τὴν ἱματιοθήκη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Πέρα ἀπὸ τὴν ἀτυχῆ χρονικὴ συγκυρία (17 ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς καὶ μέσα στὸ καλοκαίρι ποὺ ὅσοι πένονται ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ ἄλλα πράγματα καὶ ὄχι ροῦχα), γεννιέται τὸ ἐρώτημα: μπορεῖ ὁποιοσδήποτε πολιτικὸς νὰ ἐμπλέκει μὲ τόσο ἀπροκάλυπτα κυνικὸ τρόπο τὴν Ἐκκλησία στὴν καμπάνια του; Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν ὀφείλουν νὰ διαφυλάξουν τὸ κῦρος καὶ τὴν ἀμεροληψία τους;… δὲν ὄφειλαν τουλάχιστον νὰ ἀπομακρύνουν τὶς κάμερες καὶ νὰ δώσουν ἐντολὴ νὰ μὴ καλύπτονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ συναντήσεις ἀπὸ τὸ γραφεῖο Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, οὔτε νὰ χρησιμοποιοῦνται τὰ στιγμιότυπα σὲ προεκλογικὰ φυλλάδια ἢ φίλα προσκείμενα ΜΜΕ; Ἂν συνεχιστεῖ αὐτὴ ἡ ἐργαλειοποίηση, ἡ Ἐκκλησία κινδυνεύει νὰ ὑποκαταστήσει προεκλογικὰ τὴ λαϊκὴ ἀγορὰ ὡς ἰδανικὸ φόντο».

Previous Article

Σκάνδαλον εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Σεβ. Δημητριάδος;

Next Article

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης ομιλεί για τον Αποστόλο Παύλο

Διαβάστε ακόμα