Χειροτονία… κορυφής

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Το Σάββατον 30ην Σεπτεμβρίου 2017 εχειροτονήθη ο εψηφισμένος εκ του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ολύμπου κ. Κύριλλος, εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εις την πόλιν της Ρόδου, ως βοηθός Επίσκοπος του Σεβ. Ρόδου. Εις την πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν προεξήρχεν ο Σεβ. Ρόδου κ. Κύριλλος και συνελειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Λέρου κ. Παΐσιος, Κώου κ. Ναθαναήλ, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος (Πατριαρχείον Κων/λεως), Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριος (Πατριαρχείον Αλεξανδρείας), Νουβίας κ. Σάββας (Πατριαρχείον Αλεξανδρείας), Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος (Εκκλησία Κύπρου) και από την Εκκλησίαν της Κρήτης οι Σεβασμιώτατοι Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, Ρεθύμνης κ. Ευγένιος, Πέτρας κ. Γεράσιμος, Ιεραπύτνης κ. Κύριλλος, καθώς επίσης και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Στρατονικείας κ. Στέφανος, Αβύδου κ. Κύριλλος και Αμορίου κ. Νικηφόρος.

Εχρειάζετο «Πανορθόδοξον» συλλείτουργον δια την χειροτονίαν ενός Επισκόπου άνευ ποιμνίου; Πάντως δεν γνωρίζομεν αν, ων 36 ετών, θα δυνηθή να νουθετή υπερηλίκους πρεσβυτέρους, σίγουρα όμως μας εκπλήσσει το πότε πρόλαβαν να τον γνωρίσουν όλοι αυτοί οι Αρχιερείς, ώστε να προσέλθουν εις την χειροτονίαν του. Αλγεινήν εντύπωσιν μας προεκάλεσε το γεγονός ότι παρόντες ήσαν μεταξύ άλλων ο Μουφτής της Ρόδου και ο Γενικός Αρχιερατικός επίτροπος της Παπικής κοινότητος. Μυστήριον τελείται η δεξίωσις; Δυστυχώς δεν κατανοούν ούτε οι Αρχιερείς τα τελούμενα, δια του­το είδομεν να περιφέρωνται Άγια Δισκοπότηρα κατά την Μ. Είσοδον και να αναγινώσκεται η ευχή της αποδόσεως της ράβδου «λάβε την ράβδον ταύτην ίνα ποιμανή το εμπιστευθέν σοι ποίμνιον», ενώ είχε προηγουμένως εκφωνηθή ότι χειροτονεί­ται εις την «πάλαι ποτέ διαλάμψασαν»…

 

Previous Article

Ο Σεβ. Βεροίας έλαβεν άδειαν;

Next Article

«Εκθέτουν»… τον Πατριάρχην Κων/λεως

Διαβάστε ακόμα