Ἀντιοχείας: «Ἡ Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας»

Share:

Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς βραβεύσεως τοῦ ΠτΔ κ. Παυλοπούλου ἀπό τόν
Πατριάρχην Ἀντιοχείας, ὁ Μακαριώτατος Ἰωάννης ἀπετίμησε τήν ἀνεκτίμητον
προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Ἄς συναισθανθοῦν ὅλοι τὰς εὐθύνας των. Ὁ μέν κ.
Παυλόπουλος διά τά ἀντιευαγγελικά νομοθετήματα πού συν­υπέγραψεν, οἱ δέ
Ἱεράρχαι διά τήν οἰκουμενικήν εὐθύνην πού ἔχουν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπό
τήν ἱστοσελίδα orthodoxianewsagency.gr τῆς 12ης Ἀπριλίου 2019: «Τά
ἀδέλφιά μας στήν Ἑλλάδα συνέβαλαν πραγματικά στή διατήρηση τῆς
λαμπρότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί στήν αὐθεντικότητα τῆς μαρτυρίας
ἀλλά καί τῆς ἀποστολῆς της στόν κόσμο. Ὁ θεολογικός καί πνευματικός
πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν καθιστᾶ πραγματικά καρδιά τῆς
Ὀρθοδοξίας. Οἱ πρόγονοί σας γνώριζαν πῶς νά ἀντιστέκονται σέ ὅποιον
ἐπιχειρεῖ νά παραβιάσει τίς εὐγενεῖς ἀξίες τους ἤ νά ὑπονομεύσει τό
καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας στή ζωή καί τήν κοινωνία τους. Αὐτό ἔχει
καταστήσει τό ἑλληνικό κράτος μοναδικό στόν σημερινό κόσμο. Εἴμαστε
πεπεισμένοι ὅτι τό ἑλληνικό κράτος καί ἡ εὐλογημένη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
μποροῦν νά διαδραματίσουν ἡγετικό ρόλο στήν ἐπανένωση καί τήν
ἀνοικοδόμηση τῆς ὀρθόδοξης οἰκογένειας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο… Οἱ χῶρες
μας συμμερίστηκαν πάντα τόν πόνο καί τόν ἀγώνα τῶν λαῶν χάριν τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέπειας. Γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι ἡ ἀνεξαρτησία
ἔχει βαρύ τίμημα θυσιῶν πού πρέπει νά πληρώσει. Αὐτό ἔχει βιώσει ὁ
ἑλληνικός λαός καί τό ἔθνος σας στήν Ἑλλάδα, τό ἴδιο βίωσαν οἱ
συμπολίτες μας καί ὁ λαός μας μέσα ἀπό τήν δύσκολη ἱστορία τῆς περιοχῆς
μας».

Previous Article

Ἀποδομεῖται ὁ Πολιτισμός μας

Next Article

Νηστεύεις;

Διαβάστε ακόμα