Ἀπίστευτον: Τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλως ἀνεγνώρισε τὸ κράτος τῆς «Β. Μακεδονίας»!

Share:

 Ο «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ τοῦ Γένους» μας, κ. Βαρθολομαῖος, ἀναγνώρισε μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο τὴν προδοτικὴ γιὰ τὸ Ἔθνος μας Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀγνοώντας προκλητικὰ τὴν καθολικὴ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ! Δεῖτε τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαρτίου, ὁ Πρέσβης τοῦ Κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας στὴν Ἄγκυρα, κ. Zvonko Mucunski. Ὁ κ. Mucunski, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπὸ τὴν σύζυγό του κ. Tatyana, ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουν θέματα ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. Στὴ συν­άντηση παρέστη καὶ ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουὴλ» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ προδομένος ἑλληνικὸς λαὸς διαμαρτύρεται καὶ διαδηλώνει, δαρμένος καὶ πνιγμένος στὰ δηλητηριώδη ἀέρια ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, κατόπιν ἐντολῆς τῶν μαρξιστῶν κυβερνώντων μας, ὁ κ Βαρθολομαῖος δὲν «σφυρίζει ἁπλὰ ἀδιάφορα», ἀλλὰ συντάσσεται μὲ ἐκείνους, ἐκφράζοντας ἐμ­φανῶς τὴ θέληση τῆς ὑπερατλαντικῆς δύναμης, ἡ ὁποία ὑπαγορεύει τὴν πολιτική της στὰ ἀνδρείκελα – πολιτικοὺς τῶν κρατῶν! Ἀσφαλῶς περιμένουμε καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐξελίξεις στὸ σκοπιανό, παρὰ τὶς ἀντίθετες πληροφορίες ποὺ διοχετεύουν οἱ φαναριῶτες, διότι ὁ σκοπιανὸς πρέσβης, δὲν ἄφησε τὴν εὐκαιρία νὰ πάει χαμένη, ζητώντας ἀπὸ τὸν νομιζόμενο «πρῶτο ἄνευ ἴσων», νὰ νομιμοποιήσει τὴ σχισματικὴ «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας», σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα τῆς Οὐκρανίας! Ἴδωμεν…

Previous Article

Δημιουργήθηκε διάσπαση εντός της σχισματικής Ουκρανικής Εκκλησίας

Next Article

Ὁ Μητροπολίτης, ὁ Δήμαρχος καὶ ἡ χρεωκοπία

Διαβάστε ακόμα