Ἀστυνομικὸς κληρικὸς καὶ εἰς Φθιώτιδα

Share:

Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν κατέστη γνωστὸν ὅτι ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικὸς ἐχειροτονήθη κληρικὸς εἰς τὴν Ἱ. Μ. Τρίκκης. Ὅλοι ἀπόρησαν, ὅταν ἀντίκρυσαν φωτογραφίαν τοῦ κληρικοῦ εἰς τὸ διαδίκτυον, εἰς τὴν ὁποίαν ὁπλοφορεῖ, ἐνῶ φέρει ράσον! Τώρα κατέστη γνωστὸν ὅτι καὶ ἕτερος ἐν ἐνεργείᾳ ἀστυνομικὸς ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸν Σεβ. Φθιώτιδος. Κάποιος μᾶς ἐπέστησε τὴν προσοχὴν ὅτι δίνεται λαβὴ εἰς ἀντιεκκλησιαστικοὺς κύκλους, διὰ νὰ ὀνειδίζουν τὴν Ἐκκλησίαν ὡς ταυτισμένην μὲ τὴν καταστολήν… Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ ἐλάχιστον, καθὼς ἐγείρονται ἕτερα μείζονα ζητήματα. Πῶς συμβιβάζεται ἄνθρωπος ποὺ εἶναι τεταγμένος ἀπὸ τὸν νόμον νὰ ἀσκήση βίαν, νὰ ὑπουργῆ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια; Εἰς περίπτωσιν ποὺ συμβῆ ἔστω ἀτύχημα μὲ τὸ ὅπλον, τί θὰ πρέπη νὰ συμβῆ μὲ τὸν κληρικόν; Τὸ μόνον βέβαιον εἶναι ὅτι θὰ φανῆ ἰδιαιτέρως χρήσιμος εἰς τὸν Σεβασμιώτατον, διὰ νὰ διατηρῆ τὴν τάξιν εἰς τὸ τεταμένον κλῖμα ποὺ ἔχει προκύψει ἀπὸ τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως τῶν οἰκοπέδων εἰς τὸ Περιστέρι ποὺ διεκδικεῖ ἡ Ἱ. Μητρόπολις Φθιώτιδος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα orthodoxia.info τῆς 2ας Νοεμβρίου 2019:

««Ἀπὸ σήμερα θέτεις τὸν ἑαυτό σου, τὰ χαρίσματά σου, τὰ ὄνειρά σου, τὶς προσδοκίες σου καὶ τὴν ὕπαρξή σου ὁλόκληρη, στὴ διακονία τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ», ὑπογράμμισε ὁ κ. Συμεὼν καὶ πρόσθεσε πὼς «ἀπὸ σήμερα καλεῖσαι πάντοτε νὰ ἔχεις μπροστά σου τὸν ἐσταυρωμένο. Γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη, εἶναι ἡ σταυρωμένη ἀγάπη».

«Ὁ ἱερέας, εἶπε ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος, βρίσκεται ἀντιμέτωπος στὴ ζωὴ του μπροστὰ στὸν πειρασμὸ νὰ μεταβάλλει τὴν ἀγάπη σὲ ἐξουσία, νὰ μεταβάλλει τὴν ἀδυναμία σὲ δύναμη, νὰ μεταβάλλει τὴν ἀσθένεια σὲ ἰσχὺ» καὶ ἐπεσήμανε πὼς «ἡ ἀληθινὴ ὅμως ἀγάπη δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ βρίσκεται ἐπάνω σὲ θρόνους καὶ ἐξουσίες. Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη εἶναι αὐτὴ ποὺ γονατίζει στὸν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο».

Κλείνοντας, ὁ κ. Συμεὼν ἀνακοίνωσε πὼς μὲ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, θὰ διακονεῖ στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ, μαζὶ μὲ τὸν πνευματικό του πατέρα π. Ἀλέξιο καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου θὰ ἀναλάβει ἀμέσως τὸν τομέα τῆς νεότητος τοῦ ναοῦ. Ὁ π. Ἀλέξιος μὲ τὴ σειρά του, εὐχαρίστησε θερμὰ τὸν Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεὼν γιὰ τὴ λαμπρή του παρουσία καὶ τοῦ εὐχήθηκε καλὴ ἀρχιερατεία στὰ νέα του καθήκοντα, ἐνῶ μὲ προτροπή του ὅλοι μαζὶ ἀναφώνησαν τὸ «Ἄξιος»».

Previous Article

Κατεπείγουσα έκκληση προς τον ευσεβή λαό και κλήρο της Ι.Μ. Πατρών

Next Article

Ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀθηνῶν

Διαβάστε ακόμα