Ἐξελέγη ἀπρόσμενα νέος Θυατείρων

Share:

Ἡ μικρὰ ἑξαμηνιαία Σύνοδος, ἡ διοριζομένη ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ἐξέλεξε καθ’ ὑπόδειξιν αὐτοῦ νέον Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεττανίας τὸν Δαρδανελλίων Σεβ. Νικήταν τὴν 12ην Ἰουνίου 2019.

Ἄγνωστον παραμένει ἐὰν ὁ νῦν Θυατείρων Σεβ. Γρηγόριος παρητήθη ἤ ἐξεθρονίσθη… Τὸ Φανάρι πάντως τὸν κατέταξεν εἰς τοὺς ἐφησυχάζοντας.

Ὁ Σεβ. Νικήτας ἐγεννήθη τὸ 1955 εἰς τὴν Φλώριντα τῶν ΗΠΑ. Ἔλαβε πτυχίον Θρησκειολογίας, καὶ ἔπειτα ἐφοίτησεν εἰς τὸν Τ. Σταυρὸν τῆς Βοστώνης.Τὸ 1996 ἐξελέγη Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ, ἐνῶ ἔλαβε ἀντικανονικῶς μεταθετὸν τὸ 2007 διὰ τὴν Μητρόπολιν Δαρδανελλίων. Ἕως σήμερα διηύθυνε τὸ ἵδρυμα «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».

Previous Article

Αὐτοκέφαλον καὶ τὸ Μαυροβούνιον;

Next Article

Πότε θὰ τοποθετηθῆ ἡ Ἱ. Κοινότης διὰ τοὺς αὐτοχειροτονήτους;

Διαβάστε ακόμα