«Ἐπ’ ὄρους Θαβώρ μεταμορφωθεὶς ἐπὶ τῶν μαθητῶν, ἔδειξε τὸ ἀρχέτυπον κάλλος τῆς εἰκόνος»

Share:

ΣΤΙΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἐνέχει ταυτόχρονα ὑψηλὰ καὶ σωτήρια νοήματα. Ὁ Κύριός μας λίγο πρὶν τὸ Πάθος Του, θέλησε νὰ στηρίξει τοὺς μαθητές Του, νὰ τοὺς βεβαιώσει ὅτι δὲν ἦταν ἁπλὰ ἕνας ἐξέχων ἄνθρωπος, ἕνας ξεχωριστὸς δάσκαλος, οὔτε ὁ Μεσσίας, ὅπως τὸν περίμεναν οἱ ὁμόφυλοί Του Ἰουδαῖοι. Τοὺς ἀνέμενε μεγάλη δοκιμασία καὶ ἀπογοήτευση, μὲ τὴν σύλληψη, τὸν ἐξευτελισμό, τὴ δίκη παρῳδία καὶ τὸ σταυρικὸ θάνατο τοῦ Δασκάλου τους καὶ γι’ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ γευτοῦν μία ἐλάχιστη ἐμπειρία ἀπὸ τὴ θεία Του δόξα, «καθὼς ἠδύναντο», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Δὲν ἀποκάλυψε τὴ θεία δόξα Του στοὺς δώδεκα μαθητές Του, ἀλλὰ στὴν στενὴ ὁμάδα τῶν τριῶν: Πέτρο, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη, σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι μποροῦσαν νὰ ἀντέξουν τὴ φοβερὴ ἐμπειρία, τὴν ὄντως συγκλονιστικὴ γιὰ τὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες. Μεταμορφώθηκε ὁ Κύριος «ἔμπροσθεν αὐτῶν, ἀκτῖσι δυνάμεως καταυγάζων αὐτούς», μὲ στόχο: «δεῖξαι βουλόμενος τῆς ἀναστάσεως τὴν λαμπρότητα», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας στὴν ὑπέροχη ἀσματικὴ ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς. Ἡ Θεία Μεταμόρφωση εἶναι ὁ προάγγελος τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως, μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν πολιῶν προφητῶν Μωυσέως καὶ Ἠλία. Εἶναι ὁ προάγγελος καὶ τῆς μελλοντικῆς δικῆς μας μεταμορφώσεως, ἐφόσον, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δική μας θέληση καὶ τὸν ἀγώνα μας, βρεθοῦμε στὰ δεξιὰ τοῦ Χριστοῦ, στὴ Δευτέρα Παρουσία. Εἴθε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, νὰ ἀξιωθοῦμε ὅλοι μας νὰ γίνουμε μέτοχοι τῆς θείας δόξας καὶ ἀποδέκτες τοῦ ἄκτιστου φωτὸς ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή μας! Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Previous Article

Σεβ. Φιλίππων: Πάλιν ὁ Πάπας εἰς τὴν Ἑλλάδα;

Next Article

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

Διαβάστε ακόμα