Ἡ ΔΙΣ προσῆλθεν εἰς τὸ πατριαρχικὸν γεῦμα;

Share:

Ἡ ΔΙΣ συνεδρίασε τὴν 22αν καὶ 23ην Μαΐου 2019. Τὴν 24ην εἶχεν ἐπίσημον γεῦμα μὲ τὸν Πατριάρχην, ὅμως δὲν ὑπῆρξεν ἐνημέρωσις. Προσ­ῆλθαν οἱ Ἱεράρχαι ἢ ὄχι καὶ τί τοὺς ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ νὰ τὸ δημοσιοποιήσουν; Πάντως, εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν δὲν περιλαμβάνεται τίποτε σχετικῶς μὲ τὸ Φανάρι. Σημαντικὴ ἦτο ἡ ἀπόφασις περὶ τῶν ἱ. ναῶν τῶν Κοιμητηρίων, καθὼς ἀποδεικνύει ὅτι, ὅταν ἡ Ἱεραρχία τὸ ἐπιθυμῆ, δύναται νὰ ἀντιταχθῆ εἰς τοὺς πολιτειακοὺς παράγοντας. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθέν:

«Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν πραγματοποιήθηκε ἡ Διαβεβαίωση τοῦ νέου Ἀρχιγραμματέως Αὐτῆς Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Θεοχάρη, στὸν ὁποῖο ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὐχήθηκαν καλὴ καὶ καρποφόρο διακονία.

Κατὰ τὶς Συνεδρίες ἡ Δ.Ι.Σ.:

Συνῆλθε σὲ κοινὴ σύσκεψη μὲ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου καὶ μὲ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὶς Συγγραφικὲς Ὁμάδες τοῦ ἔργου «Ἀναβάθμιση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως» τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), μὲ τὴν παρουσία καὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, πρὸς ἀλληλογνωριμία καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ὡς ἄνω ἔργου, ποὺ ἀφορᾶ στὴν διαμόρφωση νέων Ὡρολογίων Προγραμμάτων καὶ στὴν συγγραφὴ ἀντιστοίχως νέων βιβλίων γιὰ τὰ εἰδικὰ θεολογικὰ μαθήματα τῶν σχολείων τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Ἐνέκρινε τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Canterbury Ἀγγλίας, ἀπὸ 27ης ἕως 28ης μηνὸς Ἰουνίου 2019, στὴν Συνεδρία τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀγγλικανῶν.

Διόρισε τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας.

Διόρισε τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Νικόλαο Γιαννουσᾶ Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Ἐνέκρινε τὴν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ τῶν Μελῶν Αὐτῆς, στὶς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν συμπλήρωση ἑκατὸ ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ξάνθης ἐκ τοῦ βουλγαρικοῦ ζυγοῦ.

Ἐνημερώθηκε ἐπὶ τοῦ ἐγγράφου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, δι’ οὗ κοινοποιεῖ ἐπιστολὴ αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἀξιότιμο Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, μὲ θέμα «Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ σχεδίου νέου ποινικοῦ κώδικα».

Ἐπιχορήγησε μὲ τὸ ποσὸ τῶν ἑβδομήντα χιλιάδων (70.000) εὐρὼ τὴν Ἑστία Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, γιὰ τὴ σίτιση τῶν μαθητῶν καὶ τὴν κάλυψη τῶν λειτουργικῶν δαπανῶν τῶν Περιφερειακῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἑστιῶν.

Ἀποφάσισε τὴν ἀποστολὴ Ἐγκυκλίου Συνοδικοῦ Σημειώματος πρὸς τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο θὰ κοινοποιηθεῖ καὶ στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνονται, ὅτι σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία κάποιος Δῆμος ἀξιώνει τὴν ἐν γένει διοίκηση τῶν Ἱερῶν Κοιμητηριακῶν Ναῶν, οἱ Ἐξόδιες Ἀκολουθίες καὶ τὰ ἱερὰ Μνημόσυνα θὰ τελοῦνται στοὺς Ἐνοριακοὺς Ἱεροὺς Ναούς».

Previous Article

Νέος αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας ο μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας

Next Article

Νέον θῦμα τοῦ Σατανισμοῦ;

Διαβάστε ακόμα