Ἡ Ἱ. Μ. Διονυσίου νὰ λάβη θέσιν διὰ τὸν κ. Βελόπουλον

Share:

Ὁ κ. Κυριάκος Βελόπουλος προκειμένου νὰ κατοχυρωθῆ διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπώλει «χειρόγραφες ἐπιστολὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» καταφεύγει εἰς τὴν αὐθεντίαν καὶ τὸ κῦρος τῆς περιωνύμου ἁγιορειτικῆς Μονῆς Διονυσίου. Θὰ ἦτο καλὸν νὰ δοθῆ μία ἀπάντησις ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονήν, ὥστε νὰ μὴ ἐξαπατῶνται πιστοὶ καὶ παρασύρωνται εἰς τὴν πλάνην. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «THESS NEWS» τῆς 1ης Ἰουνίου 2019:

«- Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω γιὰ τὶς ἐκπομπές σας στὴν τηλεόραση καὶ τὴν κριτικὴ περὶ χειρόγραφων ἐπιστολῶν τοῦ Ἰησοῦ. Κάποιοι σᾶς ἐπικρίνουν καὶ γιὰ τὶς κηραλοιφὲς καὶ γιὰ τὰ σκευάσματα. Πῶς ἀπαντᾶτε;

-Ἔχω μάθει νὰ μὴ ἀπαντάω στὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπιθέσεων ποὺ δεχόμαστε, ἐπειδὴ ἀναλωθήκαμε ἀρκετά. Οἱ συγκεκριμένες ἐπιστολὲς βρίσκονται στὴ Μονὴ Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μπορεῖ κάποιος νὰ ἀμφισβητήσει τὴ γνησιότητά τους, ἀλλὰ ὑπάρχουν, ὅπως ἡ Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος σὲ χειρόγραφα στὴ Μεγίστη Λαύρα. Τὰ χειρόγραφα αὐτὰ ὑπάρχουν ἀπὸ τὶς βιβλιοθῆκες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ Βατικανοῦ, ἑπομένως ἀπάντησα. Ὅσο γιὰ τὶς κηραλοιφές, φαίνεται πὼς κάποιοι ζορίστηκαν μὲ τὴν εἴσοδό μας στὴν εὐρωβουλὴ καὶ ἀναλώνονται μὲ κατηγορίες φτηνὲς καὶ ἕωλες. Ἁπλά, δὲν τοὺς ἀκολουθῶ στὸν κατήφορο ποὺ ἐπέλεξαν…».

Ὁ ἐκλεγείς εὐρωβουλευτὴς κ. Κ. Βελόπουλος κατέστη γνωστὸς καὶ λόγῳ τῶν ὑποτιθεμένων «ἐπιστολῶν τοῦ Ἰησοῦ», ποὺ ἐπώλει. Πληροφοροῦμεν τοὺς ἀναγνώστας, διὰ νὰ προφυλαχθοῦν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν δέχεται αὐτάς τὰς ἐπιστολάς ὡς γνησίας. Εἰς τὰς προσεχεῖς ἐθνικάς ἐκλογὰς νὰ ἀναζητήσωμεν πολιτικοὺς ποὺ νὰ εἶναι ὄντως Ὀρθόδοξοι καὶ ὄχι νὰ ἐξαπατηθῶμεν ἀπ’ ὅσους ὁμιλοῦν διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἢ ἀνάβουν ἕνα κεράκι ἐνώπιον τῶν τηλεοπτικῶν μέσων, ἀλλὰ τὰ ἔργα τους εἶναι «πονηρά». Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα tanea.gr τῆς 28ης Μαΐου 2019:

«Μία ἀπὸ τὶς πιὸ «διάσημες» πωλήσεις του, εἶναι αὐτὲς τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἰησοῦ ποὺ τὸν ἔκαναν καὶ διάσημο στὸ διαδίκτυο καὶ ἔγιναν ἀμέσως viral. Ὁ Βελόπουλος πουλοῦσε βιβλίο τοῦ Παπαζήση μὲ μεγάλο καμάρι καὶ ὡς παγκόσμια ἀνακάλυψη. Μερικὲς ἀπὸ τὶς προσπάθειές του γιὰ νὰ πείσει: «Ἔχει ἐπιστολὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἰδίου. Γράφει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐπιστολὴ δική του. Θὰ εἶστε οἱ μοναδικοὶ στὸν κόσμο ποὺ θὰ ἔχετε ἐπιστολὲς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ μας! Τὸ καταλαβαίνετε; Δὲν τὸ πιστεύετε; Ὁρίστε! Ἐπιστολὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ τη. Αὐτὴ ἐδῶ εἶναι. Τὴν ἔγραψε ὁ ἴδιος. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός μας, ὁ Χριστὸς μας γράφει ἐπιστολή. Νὰ τη, ρὲ παιδιά! Ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ Ἰησοῦ μας. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τὶς ἔγραψε. Ἐδῶ μέσα εἶναι. Νιώθω δέος καὶ μόνο ποὺ τὸ κρατῶ στὰ χέρια μου, νὰ ἔχω τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ μοναδικὸς ἄνθρωπος στὸν κόσμο;».

Previous Article

Ὁ κ. Φραγκίσκος ἀπενοχοποιεῖ τοὺς ἐγκληματίας «ἱερεῖς» του!

Next Article

Σεβασμιώτατε, δὲν φοβεῖσθε τὸν Θεόν;

Διαβάστε ακόμα