Ἰδοὺ τί εἴδους «κάθαρσιν» κάνει τὸ Βατικανόν!

Share:

Δεῖτε τί εἴδους «κάθαρση» κάνει ἡ «καθολικὴ ἐκκλησία» στὸ ἁμαρτωλὸ σῶμα της. Οἱ διαμαρτυρίες τῶν φραγκομοναχῶν «ἔπεσαν στὸ βρόντο»! «Τελικὰ πέρυσι τὸ φθινόπωρο πέντε μοναχὲς διαμαρτυρήθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Κεράλα. “Δικαιοσύνη γιὰ τὶς μοναχές” ἔγραφε τὸ πανὸ ποὺ εἶχαν ὑψώσει καὶ στὸ ὁποῖο εἰκονιζόταν ἡ Παρθένος Μαρία νὰ κρατᾶ τὸ ἄψυχο κορμὶ μιᾶς μοναχῆς. Οἱ μοναχὲς εἶχαν ἀποφασίσει νὰ ἀναλάβουν δράση, ἀψηφώντας, ὅπως λένε τὶς ἀφόρητες πιέσεις ποὺ τοὺς ἀσκοῦσαν ἱερωμένοι, προκειμένου νὰ σιωπήσουν. Τελικὰ ὁ Ἐπίσκοπος συνελήφθη τὸν Σεπτέμβριο, ἀλλὰ σύντομα ἀφέθηκε ἐλεύθερος μὲ ἐγγύηση ἐξαιτίας καὶ τῆς σθεναρῆς στήριξης, ποὺ εἶχε ἀπὸ ἀνώτατους ἱεράρχες. Κατὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴ φυλακὴ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2018 οἱ ὑποστηρικτές του τὸν ἔραναν μὲ ροδοπέταλα. Ἐπέστρεψε κανονικὰ στὴ μητρόπολή του καὶ τὸ ποίμνιό του τοῦ εἶχε προετοιμάσει ἕνα ἐγκάρδιο καλωσόρισμα μὲ πανὸ καὶ χειροκροτήματα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Βατικανὸ “Ἡ ἀπαγγελία κατηγοριῶν θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ἡ πιὸ σπάνια ὑπόθεση, κατὰ τὴν ὁποία ἕνας Ἐπίσκοπος πρόκειται νὰ περάσει ἀπὸ δίκη βάσει τῆς καταγγελίας μιᾶς μοναχῆς, ποὺ εἶναι ὑφισταμένη του” σχολιάζεται σὲ σχετικὴ ἀνάρτηση, ποὺ ἔγινε στὴν ἱστοσελίδα τῆς ὀργάνωσης Save Our Sisters (Σῶστε τὶς ἀδερφές μας), μέλη τῆς ὁποίας εἶναι μέλη τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἰνδία» (Πηγές: The New York Times, The Guardian)! Ἀνυπόφορη μπόχα! Διερωτόμαστε: ἡ μπόχα αὐτὴ δὲν φτάνει στὰ οἰκουμενιστικὰ κέντρα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, ἢ τὴν ἔχουν συνηθίσει καὶ δὲν ἐνοχλεῖ τοὺς θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ κύρια, ὅσους θεωροῦν τὸν παπισμὸ ὡς «ἀδελφὴ ἐκκλησία»;

Previous Article

Ἔρχονται αἱ νέαι ταυτότητες!

Next Article

Ὁ Ψευδοπατριάρχης Φιλάρετος συγκαλεῖ Σύνοδον!

Διαβάστε ακόμα