Ἰδοὺ ὁ «φιλειρηνισμὸς» τοῦ Ἰσλάμ!

Share:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στὰ εὔλογα ἐρωτήματα προηγουμένου σχολίου μας πρὸς τὸν Μητρ. Γαλλίας, στὸ ἂν οἱ ἡγέτες θρησκειῶν μίσους μποροῦν νὰ γίνουν φορεῖς εἰρήνης, δίνει τὸ ἀκόλουθο φρικιαστικὸ περιστατικό, ἤτοι τὸ αἱματηρὸ αὐτομαστίγωμα μουσουλμάνων, ὡς ἀνάμνηση κατακρεούργησης κάποιου μουσουλμάνου «μάρτυρα» ἀπὸ ἄλλους «εὐσεβεῖς» μουσουλμάνους. Πρόκειται γιὰ τὴν φρικώδη τελετὴ «Ἀσούρα», ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ σιίτες μουσουλμάνους σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Γιὰ ἀκόμη μία χρονιὰ οἰ σιίτες Μουσουλμάνοι ποὺ κατοικοῦν στὴν Ἑλλάδα γιόρτασαν στὸν Πειραιὰ τὴν Ἀσούρα, μία θρησκευτικὴ γιορτὴ κατὰ τὴν ὁποία εἴθισται νὰ αὐτομαστιγώνονται. Οἱ πιστοί, χρησιμοποιώντας ἀκόμη καὶ αἰχμηρὲς λεπίδες σὲ λίγες περιπτώσεις, “τιμωροῦν” τὸ κορμὶ τους προς τιμὴν τοῦ ἰμάμη Χουσεΐν, τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ προφήτη Μωάμεθ ποὺ σκοτώθηκε τὸ 680 μ.Χ, σὲ μάχη κοντὰ στὴν πόλη Κερμπάλα τοῦ Ἰράκ. Ἡ Ἀσούρα εἶναι ἡ σημαντικότερη γιορτὴ τῶν σιιτῶν μουσουλμάνων, ἡ ὁποία καὶ γιορτάζεται σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ὅπου ὑπάρχουν σιίτες, ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα γιορτάζεται ἀπὸ τὸ 1978. Οἱ γυναῖκες δὲν παρίστανται στὸ συγκεκριμένο ἔθιμο. Ὅπως καὶ καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ἀσούρα, συμμετέχουν στὴν τελετή, παραμένοντας συγκεντρωμένες ὅλες μαζὶ σὲ μία αἴθουσα εἰδικὰ γιὰ αὐτές, στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ χώρου λατρείας» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ἰδοὺ ὁ «φιλειρηνισμὸς» τοῦ Ἰσλάμ, ἡ κατακρεούργηση φτάνει ὡς τὴν αὐτοκατακρεούργηση! Ἐφόσον ὁ «εὐσεβὴς» μουσουλμάνος σακατεύει τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, σκεφτεῖτε τὶ μπορεῖ νὰ κάνει γιὰ τὸν ἄλλον καὶ εἰδικὰ γιὰ τὸν «ἄπιστο» χριστιανό! Κι ὅλα αὐτὰ κατὰ ἐπιταγὴ τοῦ Ἰσλάμ!

Previous Article

«Ἐκκλησίαι» αἱ προτεσταντικαὶ ὁμολογίαι διὰ τὸν Μητρ. Γαλλίας!

Next Article

Τί ἐμπλοκὴ ζητεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

Διαβάστε ακόμα