Ὁμολογητικὴ ἀντίδρασις Δημάρχου διὰ τὴν ἀνέγερσιν εὐκτηρίου οἴκου Ἰεχωβιτῶν!

Share:

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ πολυεθνικὴ ἑταιρεία τῆς ὀργάνωσης τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, παρὰ τὴν πρωτοφανῆ κρίση, ἀπὸ τὴν στασιμότητα καὶ τὴν κάμψη, στὴ χώρα μας, συνεχίζει ἀκάθεκτη νὰ συστήνει «εὐκτηρίους οἴκους» σὲ κάθε πόλη, ἀκόμα καὶ ὅπου οἱ ὀπαδοί της εἶναι ἐλάχιστοι. Πρὶν λίγο καιρὸ ἀποπειράθηκε νὰ ἀνεγείρει χῶρο λατρείας στὸ Μεσολόγγι, χωρὶς νὰ λογαριάζει τὴν ἀντίδραση τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς. Ὁ Δήμαρχος Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ὄχι μόνο ἀρνήθηκε νὰ τοὺς χορηγήσει τὴν πολεοδομικὴ ἄδεια, ἀλλὰ δήλωσε ἐμφαντικά: «Ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ δηλώνω ἀντίθετος στὴν ἀνέγερση θρησκευτικοῦ χώρου τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ στὴν Ἱερὴ Πόλη τοῦ Μεσολογγίου. Τὸ θράσος ὁρισμένων περισσεύει. Εἶναι γελασμένοι ἂν σκέφτηκαν ὅτι ὁ Δῆμος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου εἶναι ὁ Δῆμος ἐκεῖνος, στὸν ὁποῖο θὰ ὑλοποιήσουν τὰ σκοτεινά τους σχέδια, γιὰ νὰ βεβηλώσουν τὴν ἱστορία, τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοση αὐτῆς τῆς πόλης, τῆς “κορωνίδας” τοῦ ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων. Ζητῶ ἀπὸ ὅλους νὰ πάρουν θέση καὶ ἐνημερώνω ὅτι ὅσοι στηρίζονται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ συμφέροντα καὶ ἔχουν ὡς στόχο τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν κέντρων ἐξουσιῶν, ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ δικά τους περίεργα συμφέροντα, πολὺ σύντομα θὰ βροῦν ἀπέναντι τὴν ἴδια τὴν κοινωνία. Νὰ ἐμποδίσουμε μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο τὰ σχέδια τῶν Ἰεχωβάδων καὶ ζητῶ μὲ τὴν θεσμικὴ ἰδιότητα τοῦ πρώτου πολίτη τῆς περιοχῆς ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ περιφρονήσουν κάθε λογῆς προκλήσεις ποὺ ξεφυτρώνουν καὶ μᾶλλον ὄχι τυχαῖα αὐτὴ τὴν περίοδο» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Χίλιοι ἔπαινοι στὸν ὁμολογητὴ Δήμαρχο!

Previous Article

«ΔΕΥΤΕ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΤΡΙΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΜΝΟΙΣ ΤΙΜΗΣΩΜΕΝ»

Next Article

Κερκύρας: Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία εἰς Οὐκρανίαν

Διαβάστε ακόμα