Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου ἔλαβε θέσιν

Share:

Ἀπὸ τὸ παρὸν βῆμα εἴχομεν παρακαλέσει τὸν Καθηγούμενον τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς νὰ διευκρινίση, πρὸς ἀποφυγὴν παραπλανήσεως τῶν πιστῶν, τὸ ζήτημα σχετικῶς μὲ τὰς κυκλοφορουμένας ἐπονομαζομένας «ἐπιστολάς τοῦ Χριστοῦ» ἀπὸ τὸν κ. Κ. Βελόπουλον. Τοιαῦται σαφεῖς τοποθετήσεις ἐνισχύουν τὸ κῦρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ ὑπάρξουν καὶ εἰς ἕτερα σπουδαῖα θέματα. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα protothema.gr τῆς 30ῆς Ἰουνίου 2019:

«Κανένας ἐπιστήμονας δὲν ἀναφέρθηκε ποτὲ σὲ ἐπιστολὲς τοῦ Χριστοῦ, καθὼς τὶς θεωροῦν ἐκ προοιμίου» ψευδεπίγραφες, λέει o Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Πέτρος γιὰ αὐτὲς στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται ὁ Κυριάκος Βελόπουλος.

Ὁ Ἡγούμενος ξεκαθαρίζει ὅτι «ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴν εὐσέβεια τοῦ κόσμου», ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν πιστεύει τέτοια πράγματα, ὅπως λέει χαρακτηριστικά.

Ὁ Ἡγούμενος Πέτρος τονίζει ὅτι στὴν Μονὴ φυλάσσεται ὁ χειρόγραφος Κώδικας 199 τοῦ 1420, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει καμία ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση καὶ ἐπικύρωση τῆς Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι κείμενο αὐθεντικὸ, ἐνῷ φωτογραφίζοντας τὸν Βελόπουλο ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Διονυσίου ξεκαθαρίζει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δὲν πιστεύει σὲ αὐτὰ ποὺ ἐπιτήδειοι ἐκμεταλλεύονται, ἐκμεταλλευόμενοι τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ».

Παρόμοιες ἐπιστολὲς ἐμφανίζονται σὲ πολλὰ κείμενα, ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία δὲν τὶς ἐπικυρώνει».

Previous Article

Ὁ κ. Φραγκίσκος διώρθωσε τὴν «Κυριακὴν προσευχήν»!

Next Article

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἐζήτησεν ἀπαγόρευσιν τῶν ἐκτρώσεων!

Διαβάστε ακόμα